Baterie kondensatorów ACB


 

Przeznaczenie

Baterie kondensatorów typu ACB przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach nn o symetrycznym obciążeniu. Są to urządzenia w pełni automatycznie sterowane przez mikroprocesorowe regulatory mocy biernej. Baterie dobierane są indywidualnie, w zależności od parametrów sieci, warunków środowiskowych oraz wymagań klienta. Odpowiedni dobór układu kompensacji do obciążenia optymalizuje pobór mocy biernej, co gwarantuje zminimalizowanie, a nawet całkowitą redukcję ponoszonych opłat za nieskompensowaną energię bierną.

Budowa

Bateria kondensatorów wykonane są w postaci szafy wiszącej lub stojącej. W przypadku dużych mocy (większych niż 300kvar), baterie wykonywane są w postaci zespołu szaf zasilanych z różnych pól, lub zasilanych z jednego pola i połączonych mostem szynowym.
Wymiary szaf zależą od całkowitej mocy baterii, jej wersji oraz liczby stopni regulacji

Każdy stopień baterii wyposażony jest w:

 • zabepieczenie zwarciowe w postaci małogabarytowego rozłącznika bezpiecznikowego

 • stycznika załączającego kondensator z modułem miękkiego załączania AC

 • trójfazowych, suchych kondensatorów mocy typu CLZ

 • mikroporcesorowego regulatora mocy biernej pełniącego jednoczesną funkcję kontrolera kompensowanej sieci, tzn.: pomiar głównych wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, harmoniczne, składowe czynna oraz bierna mocy), monitorowania awarii kondensatorów, detekcji przekroczenia temperatury, oraz z możliwością wizualizacji mierzonych parametrów. W zależności od charakteru zmian obciążenia mogą być stosowane różne regulatory, najlepiej pełniące funkcję kompensacji.

Rodzaje układów kompensacji mocy biernej

W zależności od specyfiki obciążenia i systemu zasilania, firma ENAP S.A. produkuje następujące rodzaje baterii:

 • ACB Baterie standardowe do kompensacji mocy biernej liniowych odbiorów (o niskim poziomie zniekształceń prądów i napięć; THDU<5%) o niewielkiej dynamice zmian poboru mocy biernej.

Dla mocy powyżej 100 kvar baterie wyposażone w automatyczny system wentylacji

 • ACB- /DS Bateria wyposażona w układ szybkiego rozładowania przy zachowaniu tradycyjnego systemu załączania kondensatorów, tj. stycznikach z funkcją miękkiego załączania. Bateria w tej wersji przeznaczona jest do kompensacji mocy biernej odbiorów liniowych o dużej dynamice zmian obciążenia. (windy, suwnice, dźwigi)

 • ACB- /p7; ACB- /p14 Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej odbiorników nieliniowych o niewielkiej dynamice zmian mocy biernej. Bateria jest wyposażona w dławiki odstrajające zabezpieczające kondensatory przed zjawiskami rezonansowymi. Zastosowanie dławików odstrajających zwiększa żywotność kondensatorów oraz styczników wpływając na czas prawidłowej pracy baterii. Dobór odpowiednich dławików powinien zostać poprzedzony stosownymi pomiarami wyższych harmonicznych prądów i napięć.

  Baterie tego typu zawsze wyposażone są w system wymuszonej wentylacji.

 • ACB- /p7-DS; ACB- /p14-DS Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej odbiorników nieliniowych o dużej dynamice zmian mocy biernej. Bateria jest wyposażona w dławiki odstrajające zabezpieczające kondensatory przed zjawiskami rezonansowymi oraz w układ szybkiego rozładowania kondensatorów umożliwiający ponowne załączenie stopnia po czasie 4s. Zastosowanie dławików odstrajających zwiększa żywotność kondensatorów oraz styczników wpływając na czas prawidłowej pracy baterii. Dobór odpowiednich dławików powinien zostać poprzedzony stosownymi pomiarami wyższych harmonicznych prądów i napięć. Baterie tego typu zawsze wyposażone są w system wymuszonej wentylacji.

 • Kompensatory indywidualne KI- Dla urządzeń o stałym i znacznym poborze mocy biernej uzasadnionym jest stosowanie kompensacji indywidualnej. Tego typu układy kompensacji dobrane do pojedynczych urządzeń wyposażone są w:

-stycznik załączający kondensator,

-rozłącznik bezpiecznikowy,

-kondensator mocy

-przekaźnik czasowy (opcjonalnie) chroniący kondensator przed ponownym załączeniem przed upływem czasu rozładowania

-dławik szybkorozładowczy (opcja; KI- /DS)

-dławik odstrajający (opcja; KI- /p7, KI- /p14)

Całość zabudowana jest w szafie wiszącej lub stojącej w zależności od mocy oraz dodatkowego wyposażenia kompensatora

Podstawowe dane techniczne

schemat

Schemat ideowy podłączenia baterii kondensatorów

Produkowane przez firmę ENAP S.A. baterie mogą pracować w centralnym jak i grupowym układzie kompensacji mocy biernej. Szafy przystosowane są do montażu przyściennego w wykonaniu wewnętrznym lub zewnętrznym. W przypadku zewnętrznego montażu, zaleca się wykonanie zadaszenia baterii, chroniącego przed czynnikami atmosferycznymi (głównie promieni słonecznych podnoszących temperaturę wewnątrz szafy). Baterię należy zasilać przez wyłącznik mocy lub rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami o charakterystyce gL/gG. Napięciowe sygnały sterujące są prowadzone z szafy baterii i nie wymagają dodatkowego oprzewodowania. Przekładnik prądowy może być montowany na dowolnej fazie w głównym polu zasilajacym. Odpowiednie ustawienie można wykonać programowo w ustawieniach regulatora.

* Maksymalna moc baterii, jaką można zabudować w jednej szafie wynosi 300 kvar. W przypadku zapotrzebowania na większą moc istnieje możliwość usytuowania kilku szaf połączonych mostem szynowym.

Podane wymiary szaf stanowią standardowe rozwiązania. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany podanych wymiarów

katalogi_0

.

.

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Gdańsk ul. Marcowa 2/2A  80-178 Gdańsk

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu