Alternatywne źródła energii


 

Od początku swojej działalności firma ENAP SA aktywnie uczestniczy w promowaniu idei wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych Źródłach Energii /OZE/. Działalność ENAP SA w tym zakresie koncentruje się na energetyce wiatrowej oraz na fotowoltaice, czyli na przetwarzaniu energii światła słonecznego w energię elektryczną. Wobec coraz częściej obserwowanych efektów ocieplania się klimatu na skutek zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej przez emisje gazów cieplarnianych, jesteśmy przekonani, że ta gałąź elektroenergetyki ma przyszłość.

Alternatywne źródła energii

Polska jest zobowiązana przepisami Unii Europejskiej do stopniowego wdrażania na swoim obszarze technologii OZE. Takimi wymogami są obciążone głównie samorządy terytorialne, w tym gminy. Coraz częściej pojawiają się jednak inwestorzy prywatni, którzy są skłonni zainwestować własne środki w budowę elektrowni fotowoltaicznych, celem uniezależnienia się od Operatorów krajowych. W oparciu o nasze zebrane doświadczenia jesteśmy kompetentnymi doradcami dla takich inwestorów na każdym etapie planowania przez nich inwestycji.

Zrealizowaliśmy z sukcesem szereg projektów, co sprawia, że jesteśmy do takiego doradztwa często zapraszani. Podejmujemy się również realizacji inwestycji, od fazy przygotowywania założeń projektowych, poprzez projektowanie, aż po uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych obiektów.

W szczególności ENAP SA oferuje :

  • dostawy gotowych instalacji OZE w systemie „pod klucz” lub ich poszczególnych komponentów
  • opracowanie założeń wstępnych do projektowania
  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • dobór urządzeń, dostawy i ich kompletacja ze szczególnym uwzględnieniem :

-turbozespołów wiatrowych-ogniw fotowoltaicznych

-falowników

-baterii oraz kontrolerów ich ładowania

  • montaż obiektowy, uruchomienie i testy ruchowe zarówno dostarczonych pojedynczych urządzeń, jak i kompletnych instalacji
  • przekazanie do eksploatacji gotowych obiektów wraz ze szkoleniem obsługi
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Firma ENAP SA jest wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem w Polsce hiszpańskiej firmy BELSTONE, producenta paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych pod marką SOLAR INNOVA.

Zapraszamy do zapoznania się z kartami katalogowymi oferowanych przez nas urządzeń

katalogi_0

.

.

katalogi_0

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Północ

Gdańsk ul. Marcowa 2/2A  80-178 Gdańsk

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

czytaj wiecej

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu