Alternatywne źródła energii


Od początku swojej działalności firma ENAP SA aktywnie uczestniczy w promowaniu idei wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych Źródłach Energii /OZE/. Działalność ENAP SA w tym zakresie koncentruje się na energetyce wiatrowej oraz na fotowoltaice, czyli na przetwarzaniu energii światła słonecznego w energię elektryczną. Wobec coraz częściej obserwowanych efektów ocieplania się klimatu na skutek zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej przez emisje gazów cieplarnianych, jesteśmy przekonani, że ta gałąź elektroenergetyki ma przyszłość.

.

Polska jest zobowiązana przepisami Unii Europejskiej do stopniowego wdrażania na swoim obszarze technologii OZE. Takimi wymogami są obciążone głównie samorządy terytorialne, w tym gminy. Coraz częściej pojawiają się jednak inwestorzy prywatni, którzy są skłonni zainwestować własne środki w budowę elektrowni fotowoltaicznych, celem uniezależnienia się od Operatorów krajowych. W oparciu o nasze zebrane doświadczenia jesteśmy kompetentnymi doradcami dla takich inwestorów na każdym etapie planowania przez nich inwestycji.

.

Zrealizowaliśmy z sukcesem szereg projektów, co sprawia, że jesteśmy do takiego doradztwa często zapraszani. Podejmujemy się również realizacji inwestycji, od fazy przygotowywania założeń projektowych, poprzez projektowanie, aż po uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wybudowanych obiektów.

Alternatywne źródła energii

Oferta ENAP SA w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii obejmuje:

.

Dostawy gotowych instalacji OZE w systemie „pod klucz” lub ich poszczególnych komponentów
Opracowanie założeń wstępnych do projektowania
Opracowanie dokumentacji projektowej
Dobór urządzeń, dostawy i ich kompletacja ze szczególnym uwzględnieniem :

.

  • turbozespołów wiatrowych ogniw fotowoltaicznych
  • falowników
  • baterii oraz kontrolerów ich ładowania

.

Montaż obiektowy, uruchomienie i testy ruchowe zarówno dostarczonych pojedynczych urządzeń, jak i kompletnych instalacji
Przekazanie do eksploatacji gotowych obiektów wraz ze szkoleniem obsługi
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

.

 


KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..
..
..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu