Kariera


Praca


OGŁOSZENIE

o poszukiwaniu kandydata na stanowisko

Kierownika Projektu w

Spółce ENAP S.A. (Grupa APS ENERGIA)

z siedzibą w Wilczkowicach Górnych

 

1. Zarząd Spółki ENAP S.A. rozpoczyna proces poszukiwania kandydatów na stanowisko: Kierownika Projektu (Project Menadżera) w Spółce  ENAP S.A.

2. Ze stanowiskiem Kierownika Projektu związane jest:

 • Zarządzanie i monitorowanie procesem realizacji projektów w tym udział w negocjowaniu oraz realizacja umów dotyczących robót budowlano-montażowych.
 • Optymalizacja technologiczno-ekonomiczna realizowanych projektów.
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników oraz osób świadczących prace dla Spółki w ramach realizowanych projektów.
 • Prowadzenie działalności marketingowej w zakresie pozyskiwania nowych zamówień w obszarze AKPiA, instalacji energetycznych i innych związanych z działalnością Spółki ENAP S.A.
 • Podejmowanie czynności zmierzających do wzrostu zysku Spółki i jej rozwoju.
 • Nawiązanie i utrzymanie długofalowych relacji z klientami Spółki i dbanie o dobrą współpracę.

3. Szukamy osoby, która:

 • posiada co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 letni okres zatrudnienia na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami,
 • zna trendy, zagadnienia i specyfikę sektora energetyki, elektrotechniki oraz zarządzania projektami w branży AKPiA oraz instalacji elektrycznych,
 • ma pozytywne doświadczenie w zarządzaniu zespołem oparte na zaangażowaniu i rozwoju pracowników,
 • potrafi pracować w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
 • jest zorientowana na cel i potrafi skutecznie rozwiązywać problemy,
 • buduje pozytywne i długofalowe relacje z partnerami biznesowymi oraz posiada umiejętność współpracy,

4. Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, powinny wysyłać swoje zgłoszenia na adres e-mail : piotr.skrzynski@apsenergia.pl .

5. Termin przesyłania zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 15.09.2023.

.

ENAP PROJEKT MENADŻER OGŁOSZENIE 2023

Piotr Skrzyński

Członek Zarządu

ENAP S.A.

.


OGŁOSZENIE

o poszukiwaniu kandydata na stanowisko

Prezesa Zarządu

Spółki ENAP S.A. (Grupa APS ENERGIA)

z siedzibą w Wilczkowicach Górnych

 1. Rada Nadzorcza ENAP S.A. z siedzibą w Wilczkowicach Górnych 41, 26-900 Kozienice (dalej : „ENAP S.A.”, ” Spółka”), działając na podstawie Statutu Spółki  ENAP S.A.  14 pkt 15 a) oraz Regulaminu Rady Nadzorczej par.4 pkt.1, 5) rozpoczyna proces poszukiwania kandydatów na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki  ENAP S.A.

2. Ze stanowiskiem Prezesa Zarządu związane jest:

 • kierowanie pracami Zarządu Spółki;
 • przygotowywanie w porozumieniu z Członkami Zarządu, rocznych planów finansowych;
 • przygotowanie i zarządzanie realizacją planu działania, dbając o procesy operacyjne;
 • zarządzanie pracą i rozwojem zespołu pracowników oraz dbanie o ich efektywność i zaangażowanie;
 • nawiązanie i utrzymanie długofalowych relacji z klientami Spółki i dbanie o dobrą współpracę;
 • odpowiedzialność za przyjęty model biznesowy organizacji i doskonalenia procesów podnoszących efektywność oraz jakość usług w firmie;
 • przygotowanie rozwiązań biznesowych dla nowych przedsięwzięć oraz odpowiedzialność za ich sprawne wdrożenie;
 • uczestnictwo w aktualizacji strategii Spółki oraz nadzorowanie jej bieżącej realizacji;

3. Szukamy osoby, która:

 • posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych,
 • zna trendy, zagadnienia i specyfikę sektora energetyki, elektrotechniki oraz zarządzania projektami w branży AKPiA oraz instalacji elektrycznych,
 • ma pozytywne doświadczenie w zarządzaniu zespołem oparte na zaangażowaniu i rozwoju pracowników,
 • potrafi pracować w dynamicznie zmieniającym się środowisku,
 • jest zorientowana na cel i potrafi skutecznie rozwiązywać problemy,
 • buduje pozytywne i długofalowe relacje z partnerami biznesowymi oraz posiada umiejętność współpracy,
 • cechuje się dojrzałością biznesową i umiejętnością strategicznego myślenia,
 • znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym działania biznesowe.

4. Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, powinny wysyłać swoje zgłoszenia na adres e-mail : piotr.skrzynski@apsenergia.pl

5. Termin przesyłania zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 31.08.2023.

.

 ENAP – PREZES ZARZĄDU OGŁOSZENIE – 2023

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


.

Pilnie poszukujemy osoby na stanowisko:

– Inżynierów ze znajomością jęz. Angielskiego

Poszukujemy do pracy w kraju oraz na budowach za granicą (Szwecja, Litwa, Czechy, Macedonia) następujących pracowników:

– Automatyków – Elektromonterów – Spawaczy – Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

(048) 332 06 84

602 532 325

660 139 692

rek2019

Poszukujemy pracowników w naszym oddziale Północ (Gdańsk ul. Marcowa 2/2a)

– Elektromonterów – Elektryków przemysłowych

.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu