Kariera


Praca

Zatrudnimy do pracy na stanowisko Pracownika Administracyjnego osobę z dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego

Docelowe zadania:

 1. Obsługa komputera ( World, Excel), telefonu, faxu, skanera
 2. Redagowanie pism wychodzących i odpowiedzi na pisma przychodzące
 3. Obsługa poczty elektronicznej
 4. Odbieranie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej. Wysyłanie korespondencji drogą pocztową.
 5. Dbanie o sprawny obieg dokumentacji pomiędzy komórkami w firmie.
 6. Umawianie spotkań przełożonego
 7. Organizacja wyjazdów służbowych przełożonego (rezerwacja biletów lotniczych, rezerwacja hoteli)
 8. Organizacja zebrań oraz spotkań służbowych przełożonych
 9. Tworzenie raportów, protokołów ze spotkań, sprawozdań i prezentacji
 1. Aktualizacja dokumentów niezbędnych do udziału w przetargach (KRS, US i ZUS – zaświadczenie o nie zaleganiu)
 2. a) przygotowanie dokumentacji formalnej dla przetargów wyznaczonych przez Zarząd
 3. b) przygotowanie formalnej części dokumentacji powykonawczej dla umów wyznaczonych przez Zarząd
 1. Serwowanie poczęstunku dla gości firmy, organizacja cateringu
 2. Zaopatrywanie biura w materiały biurowe
 3. Zaopatrywanie biura w artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna)

Idealny kandydat powinien posiadać:

 1. Wykształcenie minimum średnie
 2. Bardzo dobra obsługa komputera
 3. Znajomość języka angielskiego/niemieckiego zapewniająca swobodną komunikację
 4. Doskonała organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność
 5. Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie
 6. Rzetelność, dokładność i terminowość
 7. Komunikatywność, umiejętność swobodnego wypowiadania się
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu
 9. Asertywność, odporność na stres

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku proszone są o przesłanie CV  na adres:

rekrutacja@enap.pl

* Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

.


.

Pilnie poszukujemy osoby na stanowisko:

– Inżynierów ze znajomością jęz. Angielskiego

Poszukujemy do pracy w kraju oraz na budowach za granicą (Szwecja, Litwa, Czechy, Macedonia) następujących pracowników:

– Automatyków – Elektromonterów – Spawaczy – Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

(048) 332 06 84

602 532 325

660 139 692

rek2019

Poszukujemy pracowników w naszym oddziale Północ (Gdańsk ul. Marcowa 2/2a)

– Elektromonterów – Elektryków przemysłowych

KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..
..
..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu