Produkty i usługi


 

Automatyka AKPIA

ENAP SA oferuje kompleksowe usługi w zakresie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki /AKPiA/ w każdym obszarze tego zakresu. Usługi…

Czytaj więcej…

Alternatywne źródła energii

Od początku swojej działalności firma ENAP SA aktywnie uczestniczy w promowaniu idei wytwarzania energii elektrycznej w…

Czytaj więcej…

Instalacje elektryczne

Modernizacje i wymiany rozdzielni NN i SN, modernizacje i budowa nowych instalacji elektrycznych (trasy kablowe i okablowania)…

Czytaj więcej…

Analiza jakości energii

Jakość energii jest to zestaw parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych

Czytaj więcej…


Prefabrykacja rozdzielnic NN

ENAP SA kompletuje osprzęt i prefabrykuje następujące typy szaf: zabezpieczeń i automatyki, systemów sterowania DCS, potrzeb własnych…

Czytaj więcej…

Inne

Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych…

Czytaj więcej…

.

.

.

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

.

 

 

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu