Regulatory i falowniki


Firma ENAP SA jest dostawcą rozwiązań „pod klucz” w zakresie elektrowni opartych na Odnawialnych Źródłach Energii /OZE/, w tym Elektrowni Fotowoltaicznych /FV/. Kluczowymi elementami w ramach budowy takiej elektrowni są Regulatory i Falowniki.

Nasza oferta:

Regulatory: jako regulator w układach FV stosowane jest urządzenie SOLAR-REG-2 produkcji APS Energia SA. Jest to klasyczny kontroler ładowania energii, niezbędny do nadzoru nad sposobem jej ładowania i rozładowywania, a tym samym jej trwałości. Dzięki zastosowaniu mikroprocesora i regulatora szeregowego PWM z kompensacją temperaturową, możliwe jest bardzo wydajne ładowanie baterii chemicznych. SOLAR-REG-2 wyposażony jest w sygnalizator diodowy LED, który w przejrzysty sposób pokazuje stany pracy regulatora oraz stopień naładowania akumulatora.

Falowniki: układy Falownikowe dobierane są przez nas w zależności od założeń projektowych, narzuconych przez potrzeby ostatecznego użytkownika. Podstawowymi parametrami, w oparciu o które dokonujemy doboru układów falownikowych są:

 • moc i typ elektrowni,
 • rodzaj i charakter obciążenia,
 • czas podtrzymania zasilania,
 • wielkość baterii (dla układów Off Grid)

W układach Off Grid (praca elektrowni na ładowanie baterii i oddawanie energii elektrycznej do sieci) najczęściej projektowanymi mocami układów są moce 1 – 20kW. Dla takich mocy najczęściej stosujemy poniższe falowniki:

 • EKO MODULA 20T 220_400MS+SKBT 20+PBI570Ah (APS Energia SA) (20kVA)
 • EKO BFI 3S 48/230+SKB3 + PBI 200Ah (APS Energia SA) (3kVA)
 • EKO BFI 5S 48/230+SKB (APS Energia SA) (5kVA)
 • Victron Multiplus 24/3000/70 (Victron Energy BV Holland)
 • HPC 6000/48 (Steca Electronics GmbH Germany)

W układach On Grid (praca elektrowni na sieć) najczęstszymi mocami Elektrowni Fotowoltaicznych, oferowanymi przez firmę ENAP SA są moce 10 – 1 000kW.

W swoich projektach dla w/w mocy stosujemy m.in. następujące falowniki:

 • EKO BFI 20T 400/400MS (APS ENERGIA SA)
 • EKO BFI 4x25T 400/400 MS (APS ENERGIA SA)
 • SolarMax 15MT3 (Sputnik Engineering International AG Swiss)
 • Solivia 15TL (DELTA Energy Systems)
 • SteccaGrid 1000+ (Steca Electronics GmbH Germany)

KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..
..
..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu