Profil działalności


 

Główną aktywnością ENAP S.A. są kompleksowe usługi w zakresie dostaw, montażu i uruchomień Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA). Nasza działalność w tym obszarze pozostaje działalnością podstawową, niezależnie od ekspansji na nowe rynki. ENAP S.A. zajmuje się  prefabrykacją Szaf Zabezpieczeń i Automatyki (AC i DC) dla stacji WN, szaf DCS, Rozdzielnic Potrzeb Własnych i Szaf Rozdziału Energii. Proekologicznym kierunkiem działalności ENAP S.A. są Odnawialne Źródła Energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej oraz słonecznej (fotowoltaika). Dostarczamy zarówno kompletne instalacje w systemie „pod klucz”, systemy hybrydowe, jak i poszczególne komponenty do samodzielnego uruchomienia przez inwestorów.

ENAP SAjest dystrybutorem produktów amerykańskiej firmy Electro Industries / GaugeTech, z wyłącznością na województwa północne, centralne i wschodnie Polski . Zajęliśmy się m.in. promocją i sprzedażą  analizatorów  i rejestratorów zdarzeń w sieci SHARK oraz analizatorów jakości energii NEXUS 1500, opatrzonych certyfikatem pełnej klasy A , zgodnie z obowiązującą w Polsce normą EN61000-4-30 Class A.

Naszą kolejną aktywnością, skorelowaną z dystrybucją analizatorów jakości energii, jest kompensacja mocy biernej u odbiorców energii elektrycznej. Wykorzystujemy produkty hiszpańskiej firmy CIRCUTOR SA, światowego dostawcy najwyższej jakości komponentów do budowy kompletnych systemów kompensacji mocy biernej oraz eliminacji wyższych harmonicznych, takich jak kondensatory, dławiki, regulatory oraz filtry pasywne.

Potencjał wykonawczy i techniczny przedsiębiorstwa pozwala na profesjonalne podejście do wykonywanych zadań oraz gwarantuje najwyższy poziom oferowanych usług.

Wierzymy, że nasza długoletnia obecność w energetyce i w innych gałęziach przemysłu, wysoka jakość świadczonych usług, doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna i dotychczasowe efekty naszych prac, pozwolą Państwu na zakwalifikowanie firmy ENAP S.A. do ścisłego grona swoich partnerów. Mając nadzieję, iż nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, wyrażamy gotowość do szerszego zaprezentowania naszej firmy i naszych produktów.

katalogi_0

.

.

.

katalogi_0

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Północ

Gdańsk ul. Marcowa 2/2A  80-178 Gdańsk

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

czytaj wiecej

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu