Automatyka AKPIA


 

ENAP SA oferuje kompleksowe usługi w zakresie Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki /AKPiA/ w każdym obszarze tego zakresu. Usługi te stanowią naszą podstawową działalność, świadczoną od początku istnienia firmy tj. od roku 2001. Naszą działalność w zakresie AKPiA świadczymy dla każdej gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem elektroenergetyki, przemysłu chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego oraz papierniczego. Działamy głównie na ternie Polski, ale otrzymujemy również zlecenia z krajów Unii Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Oferta ENAP SA w obszarze AKPiA obejmuje:

 • analizę rozwiązań technicznych, w tym opracowanie koncepcji automatyzacji procesów technologicznych
 • opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej
 • kompletację urządzeń aparatury obiektowej oraz sterującej
 • wykonanie prefabrykatów montażowych
 • realizację dostaw aparatury kontrolno-pomiarowej na obiekty
 • demontaże i montaże obiektowe aparatury obiektowej, tras kablowych oraz magistral komunikacyjnych, w tym światłowodowych
 • demontaże i montaże szaf/stojaków krosowych, szaf systemów sterowania, stacji operatorskich i UPSów wraz z podłączeniem i sprawdzeniem
 • wykonanie instalacji zasilania i napięcia gwarantowanego
 • wykonanie prac pomiarowo-regulacyjnych
 • rozruch mechaniczny i technologiczny w zakresie wykonanych instalacji wraz ze szkoleniem obsługi
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dla dostarczonych przez nas urządzeń oraz zrealizowanych usług

Bierzemy również odpowiedzialność za oprogramowanie układów sterownikowych oraz systemów SCADA. Prowadzone przez nas prace są realizowane z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych i przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu oraz aparatury uznanych firm. ENAP S.A gwarantuje najwyższy poziom oferowanych dostaw i usług, o czym świadczą posiadane przez nas listy referencyjne od Klientów oraz posiadane certyfikaty systemów zarządzania jakością.

.

.   OHS2-PL-200x3002

 


Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu