Analiza jakości energii


 

Jakość energii elektrycznej to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilania (wartość, niesymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego). Odbiorcy energii elektrycznej wymagają od Wytwórców i Dystrybutorów, by dostarczona przez nich energia pozwalała na prawidłową eksploatację zainstalowanych urządzeń. Dla osiągnięcia tego efektu energia elektryczna powinna charakteryzować się właściwymi parametrami.

Jakość energii elektrycznej jest najwyższa, gdy napięcie zasilające zmienia się ze stałą częstotliwością, ma sinusoidalny kształt przebiegu czasowego i stałą wartość. Stan taki jest trudno osiągalny m.in. ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie Systemu Elektroenergetycznego i odbiorników energii o różnych charakterystykach. Zakłócenia jakości energii pochodzące od urządzeń sieciowych zdarzają się często (np. przepięcia łączeniowe). Częściej jednak przyczyną pogarszania jakości energii są odbiorniki. W tym ostatnim przypadku dominującą rolę odgrywa coraz większa liczba instalowanych odbiorników nieliniowych różnej mocy, głównie działających w oparciu o zjawisko indukcji elektromagnetycznej (przetwornice napięcia, piece indukcyjne itp.). Wymienione urządzenia powodują zakłócenia jakości energii m.in. poprzez powstanie wyższych harmonicznych, znacznie zniekształcających sinusoidę przebiegu napięcia. Obowiązek dbania o jakość energii elektrycznej nałożony jest na Dystrybutorów. Odbiorcy energii odpowiadają natomiast finansowo za pogarszanie jakości energii przez zainstalowane u siebie odbiorniki.

Specjaliści firmy ENAP SA wsparci wiedzą naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej przybliżą Państwu negatywne oddziaływanie zainstalowanych u Was odbiorników na jakość energii elektrycznej. Służą też Państwu swoim doświadczeniem przy znajdowaniu rozwiązań dla niwelowania tego oddziaływania, a tym samym przy osiąganiu właściwych oszczędności.   

katalogi_0

.

.

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu