Ogniwa fotowoltaiczne


Firma ENAP SA oferuje Państwu Elektrownie Fotowoltaiczne, dostarczane naszym klientom zarówno jako komponenty do samodzielnego montażu, jak też gotowe rozwiązania „pod klucz”, poczynając od projektu, a na uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji kończąc.

W przypadku dostawy komponentów dostarczamy :

  • panele fotowoltaiczne
  • baterie akumulatorów
  • układy sterujące
  • falowniki (opcja)
  • słupy nośne

Ogniwa słoneczne są wytwarzane z rudy czystego krzemu, pierwiastka występującego na Ziemi w sposób masowy. Z czystego piasku kwarcytowego produkuje się płytki, które ułożone warstwami i spięte elektrodami, są podstawą ogniwa słonecznego. W warstwach tych wytwarzane jest pole elektryczne, którego ładunki są rozdzielane na ujemne i dodatnie. Po rozdzieleniu gromadzą się one na dwóch przeciwległych biegunach ogniwa. Padające na ogniwo światło słoneczne powoduje uwalnianie się elektronów z atomów krzemu. Powstaje efekt fotowoltaiczny, który za pośrednictwem przyłączonych elektrod, powoduje powstanie prądu elektrycznego. Dla pogłębienia absorbcji światła słonecznego, ogniwa fotowoltaiczne pokrywane są powłoką przeciwodblaskową. Technologia produkcji ogniw i składania z nich gotowych paneli sprawia, że są one szczelne, wodoodporne, odporne na wysoki poziom promieniowania UV, wilgoć i ekstremalne temperatury. Konserwacja dostarczonych przez nas urządzeń polega przede wszystkim na kontroli stanu paneli fotowoltaicznych pod kątem ich uszkodzeń mechanicznych, związanych z warunkami atmosferycznymi (grad, wichury itp.). W przypadku znalezienia takich, wymienia się je, pozostawiając pozostałe panele bez zmian. Wszystkie panele łączone są łańcuchy ogniw zwane „stringami”. Drugą ważną czynnością konserwacyjną jest czyszczenie powierzchni paneli z zabrudzeń związanych z zapyleniem powietrza atmosferycznego. Czynność ta powinna być wykonywana przynajmniej raz na miesiąc.


KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Porcelanowa 60 pok. 2; 40-246 Katowice

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..
..
..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu