Analizator Nexus 1500


ENAP SA jest autoryzowanym dystrybutorem na Polskę firmy Elecrto Industries Gaugetech. Analizatory jakości energii NEXUS 1500 są urządzeniami certyfikowanymi przez amerykańskie laboratorium PSL (Power Standards Lab), uprawnione do pełnej certyfikacji klasy A analizatorów jakości energii, będące zarazem twórcą standardu zdefiniowanego normą EN 61000-4-30 Class A.

ENAP SA oferuje Państwu urządzenie NEXUS 1500 będące:

 • analizatorem jakości energii elektrycznej w dowolnym punkcie sieci elektroenergetycznej po stronie dostawcy i odbiorcy, posiadającym pełny certyfikat EN61000-4-30 Class A nadany przez Power Standards Lab (PSL)
 • analizatorem spektrum przebiegu oraz harmonicznych i interharmonicznych (do 128-ej) w czasie rzeczywistym, spełniającym normę EN61000-4-7 Harmonics
 • analizatorem spełniającym normę EN61000-4-15 Flicker Meter
 • analizatorem posiadającym standardowo lub opcjonalnie wbudowane porty RJ45, RS485, USB 2.0 i optyczny ANSI
 • analizatorem komunikującym się z otoczeniem poprzez Ethernet TCP/IP (MODBUS TCP) za pośrednictwem protokołów Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP 3.0 Level 2 i IEC 61850 oraz będącym serwerem www (Web Explorer) analizatorem mogącym stworzyć po spięciu z innymi urządzeniami produkcji EIG system SmartGrid
 • analizatorem instalowanym po stronie farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych celem kontroli jakości energii elektrycznej generowanej w nich i wprowadzanej do Systemu Elektroenergetycznego
 • rejestratorem 16-to bitowym zakłóceń i zdarzeń w sieci, zapisującym do 1024 próbek na cykl stanów nieustalonych, próbkowanych z częstotliwością ponad 166 000 próbek / okres
 • rejestratorem 8-io kanałowym przebiegów napięć i prądów z programowalnym pre- i posttriggerem
 • miernikiem posiadającym funkcję autokalibracji pomiarów metodą ACCU-MEASURE®, pozwalającą na utrzymanie stabilności i dokładności pomiarów niezależnie od temperatury i czasu (powtarzalność warunków pomiarów)
 • miernikiem prowadzącym analizę kąta fazowego pomiędzy napięciami i prądami (możliwa funkcja kolumny synchronizacyjnej)
 • miernikiem działającym w oparciu o V-Switch Technology®, umożliwiającą upgrade urządzenia bez odłączania od sieci i przerywania pomiarów
 • urządzeniem monitorującym wyłączniki mocy, transformatory, baterie kondensatorów, przełączniki statyczne oraz inne urządzenia wpływające negatywnie na jakość zasilania energią elektryczną
 • urządzeniem z zabudowanymi wewnętrznymi modułami We/Wy i z możliwością zabudowy zewnętrznych modułów We/Wy – analogowych, dwustanowych, impulsowych i przekaźnikowych
 • urządzeniem posiadającym 4 lata gwarancji producenta i serwisowanym w kraju przez ENAP SA


KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..
..
..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu