Instalacje elektryczne


ENAP S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych średniego napięcia w każdym obszarze tego zakresu. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Oferta ENAP SA w obszarze instalacji elektrycznych obejmuje:

.

Instalacje elektroenergetyczne na blokach energetycznych i w przemyśle:

  • modernizacje i wymiany rozdzielni NN i SN
  • Dostawa i montaż transformatorów i stacji transformatorowych
  • Dostawa i montaż systemów zasilania awaryjnego (agregaty prądotwórcze, prostowniki, baterie, UPS)
  • modernizacje i budowa nowych instalacji elektrycznych (trasy kablowe i okablowania)
  • remonty i wymiana instalacji oświetleniowych i gniazd remontowych

Instalacje elektroenergetyczne obiektów poza blokowych:

  • instalacje elektroenergetyczne systemów odsiarczania spalin
  • instalacje elektroenergetyczne systemów odpopielania i nawęglania

Instalacje sieci elektroenergetycznych i technologicznych potrzeb ogólnych elektrowni zawodowych i zakładów przemysłowych

Modernizacje instalacji i systemów stacji energetycznych

Prace kontrolno-pomiarowe na obiektach elektroenergetycznych

Rozruchy i uruchomienia w/w instalacji


KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..
..
..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu