O firmie


 

Firma ENAP  z siedzibą w Wilczkowicach Górnych, gmina Kozienice powstała w 2001 roku i od początku swojego samodzielnego istnienia funkcjonowała  jako spółka pracownicza, zorganizowana w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W październiku 2008 roku ENAP sp. z o.o., jednogłośną decyzją swoich udziałowców, dołączył do Grupy Kapitałowej APS Energia SA, a w grudniu 2009 został przekształcony w Spółkę Akcyjną, nosząc od tej pory nazwę ENAP S.A.

W sierpniu 2013 roku Grupa Kapitałowa APS Energia S.A. z firmą ENAP S.A. w swoim składzie zadebiutowała na rynku New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych., natomiast w październiku 2015 roku Grupa zadebiutowała na głównym parkiecie GPW.

ENAP S.A.jest przedsiębiorstwem w pełni zorganizowanym. Firma zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem, wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami, którzy od wielu lat obecni są przy budowie i modernizacji elektrowni, elektrociepłowni, zakładów azotowych, rafinerii nafty, zakładów chemicznych, zakładów celulozowo – papierniczych, oczyszczalni ścieków, stacji redukcyjnych gazu, stacji kompresorowych, stacji przeładunku gazu itp. Nasze zaplecze techniczno-ekonomiczne usytuowane jest przy Elektrowni Kozienice.

ENAP S.A. poza rykiem lokalnym, realizuje obecnie prace na terenie obiektów przemysłowych i energetycznych w całej Polsce. Należy również wspomnieć o kontraktach/ projektach realizowanych w latach ubiegłych w Niemczech, Macedonii, Holandii, Litwie, Szwecji, Estonii i Rumunii. Dynamiczny rozwój Spółki przyczynił się do konieczności utworzenia w 2014 roku Regionu Południe z siedzibą w Katowicach, a w  grudniu 2015 roku działalność ENAP poszerzyła się o Region Północ- siedziba w Gdańsku. Fakt ten ukazuje jak ENAP z małej lokalnej firmy, przekształca się w firmę ogólnopolską, której celem jest dalszy rozwój, ekspansja geograficzna i tworzenie nowych miejsc pracy. W chwili obecnej ENAP S.A. zatrudnia blisko 100 osób. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze Spółka cieszy się uznaniem i bardzo dobrą opinią  wśród swoich kontrahentów.Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu