Turbiny wiatrowe


Firma ENAP SA oferuje Państwu turbiny wiatrowe o osi poziomej oraz pionowej. Dostarczamy naszym klientom zarówno komponenty do samodzielnego montażu, jak też gotowe rozwiązania „pod klucz”, poczynając od projektu, a na uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji kończąc.

W przypadku dostawy komponentów dostarczamy :

  • turbiny wiatrowe
  • kontrolery ładowania
  • akumulatory
  • falowniki (opcja)

Turbozespoły wiatrowe: Oferowane przez nas turbiny, zarówno o osi poziomej jak i pionowej, posiadają trzy ramiona, co powoduje że są one lekkie. Wykonane są z materiałów i elementów izolujących (np. podwójne chromowanie), które gwarantują, że pomimo swojej lekkości dostarczane przez nas turbiny są wytrzymałe i posiadają dużą żywotność. Ułożenie ich łopat jest optymalne, co sprawia, że wirnik zaczyna się obracać już przy słabym wietrze, a wibracje, nawet przy maksymalnie dopuszczalnych prędkościach wiatru – są minimalne. Oprócz turbiny wiatrowej w skład turbozespołu wchodzi również synchroniczny generator prądu przemiennego, dostarczany w wykonaniu IP45, z izolacją na poziomie B i z wbudowanymi zabezpieczeniami przed nadmierną prędkością wiatru (AUTO-FURL) , gwarantującymi automatyczne odstawienie turbozespołu. Ze względu na swoje moce, oferowane przez nas turbozespoły przeznaczone są do zasilania instalacji oświetleniowych, grzewczych oraz małych maszyn typu pompy wodne. Dostarczane przez ENAP SA turbozespoły wiatrowe mogą być łączone w małe farmy wiatrowe. Konserwacja dostarczonych przez nas urządzeń ogranicza się do oględzin ruchomych części i dokręcenia śrub mocujących raz na dwa lata.

Alternatory:  Istotnymi komponentami oferowanych przez nas alternatorów są magnesy neodymowe (NdFeB), gwarantujące najwyższą jakość i wydajność urządzenia. Konstrukcja alternatorów jest kompaktowa i lekka, co zapewnia ich niewielki opór własny. Alternatory zostały zaprojektowane tak, by kontrolować ciągłość wytwarzania mocy przez przyłączone do nich turbozespoły.

Korpusy i wirniki:  Korpusy turbozespołów są wykonane z najwyższej jakości aluminium. Ciekawym rozwiązaniem jest system chłodzenia, w ramach którego nadmiar ciepła powstały w trakcie pracy generatora jest wyprowadzany na łopaty, a stamtąd odbierany przez wiatr.

Łopaty:  Łopaty turbiny są wykonane z tworzyw kompozytowych o najwyższej odporności, które są wykorzystywane standardowo w przemyśle lotniczym. Technologie te zapewniają cichszą pracę turbozespołów jako całości. Profile łopat zostały zaprojektowane tak, by możliwy był start turbozespołów nawet przy bardzo powolnym wietrze.


KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..
..
..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu