Our offer


 

AC LV Distribution board

AC LV Distribution board – a device which is intended for input and distribution electrical power frequency 50Hz and voltage level of 660 and 400V.

Read more…

EKO/Solar solutions

ENAP S.A had taken first steps towards implementing the idea of producing electricity from renewable sources. One of the flagship methods of electricity…

Read more…

Instrumentation & Control Systems

ENAP S.A offers the wide range of services in the field of  Instrumentation & Control Systems. These services are the major of our activities…

Read more…

downloadcatal

Contact


 

ENAP S.A.

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

read-more

ENAP S.A. Northern region of Poland

Marcowa 2/2A Street, 80-178 Gdańsk

read-more

ENAP S.A. Southern region of Poland

Porcelanowa 10 Street, room. 2, 40-246 Katowice

read-more

.

 

 

SEARCH

                       NAVIGATION

                 MARKET

    OUR ACTIVITIES INCLUDE

..

..

..

                        » Our offer

                        » News

                        » Work

                        » References

                  » Industry

                  » Paper

                  » Power engineering

                  » Chemical

     » Preparation of project documentation

     » Gathering of required equipment

     » Producing of prefabricates

     » Delivery of materials and installation

     » Programming of control drivers

     » Conducting of adjustment

     » Mechanical and technological start-up

     » Preparation of project documentation

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu