Our offer


 

Automation and I&C systems

ENAP SA offers comprehensive services in the field of control & measuring devices and Automation in all industry areas. Since 2001 I&C systems…

Read more…

RENEWABLE ENERGY SOURCES

ENAP S.A had taken first steps towards implementing the idea of producing electricity from renewable sources. One of the flagship methods of electricity…

Read more…

Electrical installations

Company’s offer in the scope of electrical installation in electric power industry and other industrial enterprises

Read more…

Power Quality Analysis

The quality of electric power is a set of parameters describing the properties of the process of supplying energy to the wearer in normal

Read more…


AC LV Distribution board

AC LV Distribution board – a device which is intended for input and distribution electrical power frequency 50Hz and voltage level of 660 and…

Read more…

Other

Since the beginning of its activity the company ENAP SA offers work related to: generator and turbine, boiler, krosownią and signal box, objects 

Read more…

Contact


 

ENAP S.A.

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

ENAP S.A. Southern region of Poland

Porcelanowa 60 Street, room. 2, 40-246 Katowice

News


 

21 APRIL 2022

.

Easter 2022

.

09 DECEMBER 2021

.

20th Anniversary of ENAP S.A.

.

.

 

 

SEARCH

                       NAVIGATION

                 MARKET

    OUR ACTIVITIES INCLUDE

..

..

..

                        » Our offer

                        » News

                        » Work

                        » References

                  » Industry

                  » Paper

                  » Power engineering

                  » Chemical

     » Preparation of project documentation

     » Gathering of required equipment

     » Producing of prefabricates

     » Delivery of materials and installation

     » Programming of control drivers

     » Conducting of adjustment

     » Mechanical and technological start-up

     » Preparation of project documentation

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu