Inne usługi


 

GENERATOR I TURBINA

Zakres prac:

► demontaż/montaż aparatury obiektowej (m.in. przetworniki, czujniki temperatur, przetworniki ciśnienia, przepływu, poziomu) wraz z okablowaniem i orurowaniem

► montaż skrzynek zbiorczych

► montaż tras kablowych

► montaż i podłączenie kabli

► wykonanie rurowych tras impulsowych

► sprawdzenie oraz uruchomienie instalacji

► pomiary specjalne > zabezpieczenia turbiny

► regulator turbiny

KOCIOŁ

Zakres prac:

► demontaż/montaż aparatury obiektowej (m.in. przetworniki, czujniki temperatur, przetworniki ciśnienia, przepływu, poziomu analizy chemicznej itp.)

► montaż skrzynek zbiorczych

► montaż tras kablowych

► montaż i podłączenie kabli

► wykonanie rurowych tras impulsowych

► sprawdzenie oraz uruchomienie instalacji

► montaż instalacji powietrza sterującego

► modernizacja palników kotła

► remont stojaka próbopobieraków

► zdmuchiwacze sadzy

KROSOWNIA – NASTAWNIA

Zakres prac:

► demontaż/montaż szaf systemowych

► demontaż/montaż szaf sterowniczych

► demontaż/montaż stojaków krosowy

► montaż UPS

► demontaż/montaż stacji operatorskiej (komputery, monitory)

► odrutowanie szaf, krosów z podłączeniem i sprawdzeniem

► wykonanie potrzebnych tras kablowych > wykonanie prac ogólnobudowlanych

► wykonanie instalacji zasilania i napięcia gwarantowanego

► sieć komunikacyjna systemu (ethernetownia i światłowodownia)

OBIEKTY POZABLOKOWE

Zakres prac:

► demontaż/montaż aparatury obiektowej (m.in. przetworniki, czujniki temperatur, przetworniki ciśnienia, przepływu, poziomu analizy chemicznej itp.)

► montaż skrzynek zbiorczych

► montaż tras kablowych montaż i podłączenie kabli

► wykonanie rurowych tras impulsowych

► sprawdzenie oraz uruchomienie instalacji

► instalacja podawania węgla

► instalacja podawania biomasy

► instalacja odsiadczania spalin

► sprężarkownia

► pompownie

KOMIN

Zakres prac:

► demontaż/montaż aparatury obiektowej (m.in. przetworniki, czujniki temperatur, przetworniki ciśnienia, przepływu, poziomu analizy chemicznej itp.)

► montaż skrzynek zbiorczych

► montaż tras kablowych montaż i podłączenie kabli

► wykonanie rurowych tras impulsowych

► sprawdzenie oraz uruchomienie instalacji

► wykonanie wierceń w kominie

► wykonanie i montaż króćców pomiarowych

► opomiarowanie emisji spalin wraz z prefabrykowaniem szafy pomiarowej

► dostawa i posadowienie klimatyzowanego kontenera.

W wyniku realizacji unijnego projektu RPMA.01.05.00-14-066/08 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 1.5. – „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych” spółka oferuje:

a) wykonywanie badań certyfikacyjnych urządzeń do energetyki o mocach jednostkowych do 2 MVA. Przedmiotem badań mogą być urządzenia, niezbędne do przyłączenia do sieci energetycznej następujących źródeł zasilania: elektrowni wiatrowych, małych elektrowni wodnych oraz turbin gazowych, ogniw paliwowych oraz inne;

b.) opracowywanie założeń technologicznych i wykonywanie badań certyfikacyjnych elementów elektrowni solarnych;

c.) wykonywanie badań certyfikacyjnych urządzeń umożliwiających zwrot energii elektrycznej z powrotem do sieci energetycznej;

d.) systemy zasilania potrzeb własnych prądu stałego oraz  napięć gwarantowanych prądu zmiennego. Produkcja bezprzerwowych systemów zasilania, bazujących na tradycyjnych źródłach zasilania oraz wykorzystujących alternatywne źródła energii;

e.) modułowe przetwornice współpracujące ze źródłami odnawialnymi, umożliwiające współpracę źródeł fotowoltaicznych z zasobnikami energii /rozwiązanie uniezależnione od warunków pogodowych;

f.) STATCOM – nowoczesne urządzenia energoelektryczne umożliwiające całkowite wyeliminowanie zakłóceń wprowadzanych do sieci energoelektrycznej;

g.) rozdzielnice niskiego napięcia prądu zmiennego.

katalogi_0

.

.

katalogi_0

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Północ

Gdańsk ul. Marcowa 2/2A  80-178 Gdańsk

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

czytaj wiecej

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu