Inne usługi


 

W ramach usług firma ENAP SA posiada uprawnienia do serwisowania urządzeń firmy APS Energia SA. Usługi obejmują naprawy bieżące i awaryjne, przeglądy konserwacyjne i okresowe oraz remonty i modernizacje. Wykorzystujemy nasz magazyn na potrzeby świadczenia tych usług.

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra świadczy również usługi konsultingowe w zakresie doradztwa, bądź doboru urządzeń.

W ramach usług projektowych oferujemy wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej, na budowę i rozbudowę, modernizację i remonty instalacji elektrycznych.

.

Nasze usługi gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo.

Wszystkie zgłoszenia prosimy składać pod adresem: serwis

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu