Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

 

Wilczkowice Górne 41
26-900 Kozienice
tel:+48 48 332 06 84
fax: +48 48 332 05 34
e-mail 2
NIP: 812-17-75-885
Regon: 672754945

ENAP S.A. Stanisławów

 

Stanisławów Pierwszy 05-126
ul. Strużańska 14
Marek Kuliński
tel: 728 997 296

ENAP S.A. Region Południe

 

Katowice 40-246 
ul. Porcelanowa 10 pok. 2
Maciej Michalczyk
tel: 664 721 451
e-mail

Kontakt


 


ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

http://enap.pl/wp-content/uploads/2016/04/katalogi_0-1.png


WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu