Nasze realizacje


 

Realizacje 2022

Trumpf Huettinger Sp. z o.o.  „Prace montażowe przy urządzeniach firmy TRUMPF”

ENEA Serwis Sp. z o.o.  – „Prace remontowe AKPiA na blokach i obiektach poza blokowych elektrowni w roku 2022”

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – „Świadczenie usług serwisowych w zakresie elektrycznego ogrzewania rurociągów, grzałek grzewczych, wykonywaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów okresowych bl. 11 w roku 2022 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych”

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – „Modernizacja rozdzielnic 0,4kV ROT-A, ROT-B oraz kanałów kablowych w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych”

AS Technologie SP. z o.o. – „Realizacja dostaw i prac elektrycznych oraz AKPiA w Budynku Estrów w ZAK – Modernizacja układu chłodzenia”

Uniserv S.A. – „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie chłodni wentylatorowej mokrej, czterocelkowej, w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej”

ATK Montage UG  – „Udostępnienie personelu do prac elektromontażowych w budynku hotelowo – biurowym”

Valmet Technologies Oy – „Dostawa instalacji elektrycznej i instalacji AKPiA w Braunschewig, Niemcy”

ZPAS S.A.– „Modernizacja  AKPiA zbiorników retencyjnych popiołu ZR 1-3 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych”

ABB Sp. z o.o. – „Wykonanie prac montażowych z zakresu automatyki dla projektu połączenia systemów DCS w PGE Toruń”

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o – „Modernizacja automatyki DCS na bloku numer 6 i 10 w zakresie części obiektowej w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych”

Polimex Mostostal S.A. – „Kompleksowe wykonanie prac branży AKPiA Nowo Budowanego Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w GA ZAP Puławy”

CSI Europe Sp. z o.o. – „Wykonanie prac związanych z budową instalacji elektrycznych, m.in.: z budową linii kablowych, montażem słupów oświetleniowych”

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SP. Z O.O. – “Wykonanie szaf sieciowo  – serwerowych dla budowy Nowo Budowanego Bloku w GA ZAP Puławy”

Ferox Automation Sp. z o.o. – “Dostawa i montaż układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z systemem oczyszczania spalin umożliwiający nawożenie CO2 upraw dla Polskie Pomidory S.A, Ryczywół”

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. – „Świadczenie usług i prac serwisowych w branży AKPiA  i elektrycznej”

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. – „Wykonanie wymiany układów sterujących klapami OFA w związku z Modernizacją kotła bloku nr 6 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych”

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SP. Z O.O.
“Prace na obiekcie obejmujące prefabrykację, demontaż i montaż, wykonanie sprawdzeń i udział w rozruchu w Elektrociepłowni Stalowa Wola”

ACE Instal Sp. Z o.o. – „Inwentaryzacja i oznakowanie kabli pomiarowych i sterowniczych w obrębie bloków 200MW w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych”

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – „Budowa układu zasilania SN z elektrowni ENEA Kozienice do zakładu produkcyjnego w Ryczywole – Polskie Pomidory”

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.  – „Naprawa zestawu powietrza uszczelniającego 3HTW20 (IOS III) w ENEA Wytwarzanie Sp., z o.o. w Świerżach Górnych”

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – „Modernizacja króćców pomiarowych na kanałach spalin Bloku 11 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych”

Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. – „Dostawa i montaż okablowania wraz z trasami kablowymi dla instalacji zdmuchiwaczy akustycznych warstwy rezerwowej reaktora SCR zgodnie z przekazanym projektem”

ELIN Sp. z o.o. – „Prace modernizacyjne rozdzielnic stacji C21 dla Budowy II Linii Metra Warszawa”

ENEA Serwis Sp. z o.o. – „Modernizacja automatyki DCS na bloku nr 7 i 9 w zakresie części obiektowej w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych”

Realizacje 2021

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH – Prace instalacyjne elektryczne oraz AKPiA, dostosowanie istniejących lokalnych rozdzielnic niskiego napięcia do systemów DCS na obiektach Elektrociepłowni w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Gdyni.

Bertsch Energy GmbH – Prace instalacyjno-montażowe branży AKPiA wraz z dostawą materiałów na obiekcie papierni w Kemsley, Wielka Brytania.

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – Modernizacja instalacji kablowych  z systemów pomiarowych E5B9, E5B10 do instalacji IOS I i IOS III oraz montaż dwóch rozdzielnic do kontenerów pomiarowych na bloki 9 i 10 w lokalizacji Świerże Górne.

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. – Wykonanie kompletnych prac branży AKPiA dla zadania pod nazwą: „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.

IASE sp. z o.o. – „Wykonanie montażu wraz z dostawą kabli oraz akcesoriów montażowych na bloku nr 8 w Elektrowni Kozienice”, ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

Enea Serwis sp. z o.o. – Prace remontowe AKPiA na blokach oraz obiektach poza blokowych elektrowni w latach 2021-2023 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

ELIN Sp. z o.o. – Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia „Stacja Metra C21 Bródno” w Warszawie.

ZRE Katowice S.A. – „Modernizacja turbozespołu TG-3 w Elektrowni Kozienice”, ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.  w lokalizacji Świerże Górne.

SUMITOMO SHI FW Energia Polska sp. z o.o. – Dostawa i montaż okablowania systemu detekcji zbiornika ACI w Elektrociepłowni Żerań.

Enea Serwis Sp. z o.o. – Prace remontowe instalacji AKPiA w lokalizacji Świerże Górne w 2021 roku.

SEMAKO sp. z o.o. – „Wykonanie modernizacji Oczyszczalni Ścieków z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie” – prace montażowe związane z modernizacją oczyszczalni ścieków.

AIUT sp. z o.o. – Wykonanie instalacji elektrycznej dla obszaru PBS oraz Water Test & Inspection line w projekcie X250 Opel, Gliwice.

Mercon-Serwis – Wykonanie prac montażowych na terenie ANWIL Włocławek.

AIUT sp. z o.o. – Wykonanie prac montażowych z zakresu automatyki na linii produkcyjnej BMW Plant w Greer, Karolina Południowa w USA.

Sterenergo Projekt sp. z o.o. – Wykonanie prac elektrycznych dotyczących realizacji zadania Inwestycyjnego pod nazwą „Budowa powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej (PSK) pracującej w układzie trigeneracji na Terenie szybu GG-I” w Elektrociepłowni Polkowice.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. – „Świadczenie usług i prac serwisowych AKPiA obejmujących m.in. Serwis, przeglądy, konserwację urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i instalacji AKPiA oraz urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie obwodów wtórnych na terenie bloku gazowo-parowego (BGP), pompowni wody chłodzącej, stacji uzdatniania i demineralizacji wody (SUW, DEMI) i kotłowni gazowej (RZC) w branży AKPiA i elektrycznej” na terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Przebudowa rozdzielni OPT-6 na potrzeby zasilania powstającego budynku 81 w siedzibie w Otwocku.

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – „Świadczenie usług serwisowych w zakresie elektrycznego ogrzewania rurociągów, grzałek grzewczych, wykonaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów okresowych bl. 11 w latach 2021-2024 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”.

TRUMPH HUETTINGER Sp. z o. o. – Montaż szaf sterowniczych oraz zasilających, montaż urządzeń energoelektronicznych , montaż prototypów. Wsparcie techniczne dla montażu i dokumentacji szaf sterowniczych oraz urządzeń zasilających w siedzibie firmy Trumph w Zielonce.

Rolf Janssen GmbH – Serwis w zakresie instalacji, napraw i modyfikacji na rzecz Elektrowni Żerań.

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – Roboty budowlane pn.: „Modernizacja rozdzielni 0,4kV ROT-A, ROT-B oraz kanałów kablowych  w ENEA Wytwarzanie sp.zo.o. w Świerżach Górnych”, w ramach proj. Inw. Id I9040M0196.

AIUT sp. z o.o. – Usługi w zakresie montażu elektrycznego w PSA Manufacturing Poland Gliwice.

ENERGOCAD – „Wykonanie prac na rurociągach powietrza utleniającego IOS I w Elektrowni Kozienice” w lokalizacji Świerże Górne.

AS Technologie Sp. z o.o. Sp. k. – Kompleksowa realizacja dostaw i prac elektrycznych oraz AKPiA w Budynku Estrów w ZAK pt. „Modernizacja układu chłodzenia”, Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle.

RAFAKO S.A. – Prace serwisowe na terenie instalacji SCR bl. K9 i K10 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.  w lokalizacji Świerże Górne.

UNISERV S.A. – Wykonanie robót branży elektrycznej i AKPiA w ramach Zadania pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie chłodni wentylatorowej mokrej, czterocelkowej, w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej” w ramach Projektu pn.: „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach.

Emerson Process Management sp. z o.o. – Prace montażowe wraz z dostawami, prefabrykacją i montażem szafy na terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

ENEA Serwis Sp. z o.o. – Wykonanie usługi pn. „Zabudowa licznika ciepła dostarczanego do odbiorcy zewnętrznego „Citronex” w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”.

Akila sp. z o.o. – Prefabrykacja skrzynek wraz z dostawą kabli na terenie Zakładów Azotowych „Puławy”.

Energopomiar sp. z o.o. – Wykonanie prac montażowych z branży elektrycznej i AKPiA na instalacji oczyszczalni ścieków z IOS V w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

AIUT sp. z o.o. – Wykonanie prac montażowych z zakresu automatyki na linii produkcyjnej w zakładzie BMW Dingolfing, Niemcy.

ATK MONTAGE UG – Prace elektromontażowe w budynku hotelowo-biurowym w Berlinie, Niemcy.

Valmet Technologies Oy – Kompleksowe wykonanie prac elektrycznych i AKPiA dla kotła BFB w Elektrociepłowni Heizkraftwerk-Mitte w Braunschweig, Niemcy.

Orlen Serwis S.A. – Prace w branży PiA instalacji PTA w ANWIL Włocławek.

ZPAS S.A. – Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA instalacji zbiorników retencyjnych ZR-2 i ZR-3 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

Gmina Kozienice – Wykonanie oświetlenia sportowego przy ul. Głowaczowskiej 33 w Kozienicach wraz z doborem opraw oświetleniowych i wykonaniem pomiarów powykonawczych.

DOOSAN Babcock Energy Polska S.A. – Dostawa i wymiana termopar w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.  w lokalizacji Świerże Górne.

ABB sp. z o.o. – Prace montażowe w zakresie elektryki i AKPiA oraz przełączenie i uruchomienie AKPiA w systemie DCS GT-50 w PGE Toruń S.A.

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – Modernizacja automatyki DCS na bloku nr 6 i 10 w zakresie części obiektowej w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

Doosan Lentjes GmbH – Montaż systemu AKPiA związanego z ogrzewaniem śladowym kanałów oparów rurociągów do linii hydratora A i B, czynności regulacyjne w systemie DCS, projekt wykonawczy zakresu AKPiA oraz zakresu elektrycznego na obiekcie Elektrowni Pomorzany.

CSI Europe sp. z o.o. – Wykonanie prac związanych z budową instalacji elektrycznych m.in. z budową linii kablowych i montażem słupów oświetleniowych w miejscu Inwestycji „Budowa Stacji Metra C20” w Warszawie.

Emerson Process Management sp. z o.o. – Dostawa i montaż szaf sieciowo-serwerowych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach.

Ferox Automation sp. z o.o. – Wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki w ramach inwestycji pn. „Dostawa i montaż układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z systemem oczyszczania spalin umożliwiający nawożenie CO2 upraw. Lokalizacja zadania inwestycyjnego – Polskie Pomidory S.A., Ryczywół, 26-900 Kozienice”.

Rok 2020

Polimex-Energetyka Sp. z o.o. – Wykonanie prac branży AKPiA oraz DCS w ramach inwestycji „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w Elektrowni Pomorzany – Szczecin”.

Enea Serwis Sp. z o.o. – Prace remontowe instalacji AKPiA w lokalizacji Świerże Górne w 2020 roku.

Emerson Process Management Sp. z o.o. – Prefabrykacja szafy serwerowo-sieciowej dla Bloku Gazowo-Parowego, uzupełniające prace AKPiA na Stacji Redukcyjnej Gazu w Elektrociepłowni Żerań.

Emerson Process Management Sp. z o.o. – Nadzór nad pracami obiektowymi na budowie bloku J910 w Jaworznie.

ZRE Katowice S.A. – Dostawa i wymiana instalacji palników mazutowych według dokumentacji CBKK Tarnowskie Góry na kotle Nr 7 i Nr 2 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

OMC ENVAG Sp. z o. o. – Prace montażowe AKPiA dla „Dostosowania do konkluzji BAT IOS IV (komin 6), IOS II Wylot (komin 4), komin 5 bl. 10 i bl.11 w zakresie monitoringu NH3, HCL, HF i Hg w ENEA Wytwarzanie
Sp. z o.o.” w lokalizacji Świerże Górne.

TRUMPH HUETTINGER Sp. z o. o. – Montaż szaf sterowniczych oraz zasilających, montaż urządzeń energoelektronicznych , montaż prototypów. Wsparcie techniczne dla montażu i dokumentacji szaf sterowniczych oraz urządzeń zasilających w siedzibie firmy Trumph w Zielonce.

AIUT Sp. z o. o. – Wykonawstwo montażu elektrycznego oraz prac branży AKPiA w zakładach BMW w Dingolfing, Niemcy.

ELEKTROBUDOWA S.A. – Kompleksowe wykonanie prac elektro-montażowych na terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola.

ABB Sp. z o. o. – Wykonanie połączeń kablowych układu zasilania 0,4 kV i skrzynek pośredniczących K1 wraz z pomiarami elektrycznymi oraz demontaż starych kabli dla CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. – Modernizacja automatyki DCS na bloku Nr 1,4 i 5 w zakresie części obiektowej oraz modernizacji instalacji automatycznego gaszenia pożarów w młynach węglowych RP-1043x na bloku Nr 10 w ENEA Wytwarzanie Sp z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

Clyde Bergemann Polska Sp. z o. o. – Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla instalacji zdmuchiwaczy popiołu OPP kotła K5 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Dostawa i montaż tras kablowych dla systemu sterowania HVAC w ramach zadania „ Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”.

AGAT S.A. – Realizacja prac montażowych w zakresie branży elektrycznej, AKPiA oraz monitoringu wizyjnego dla zbiorników Nr 140, 175, 180 i 190 w zakresie dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Terminal Naftowy w Gdańsku – II Etap. Element PSP: I-12/016”.

Enea Serwis Sp. z o. o. – Wymiana tras kablowych w rejonie IOS I, w ramach projektu inwestycyjnego I9030M0063 wraz z dokumentacją techniczną w ENEA Wytwarzanie Sp z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

IASE Sp. z o. o. – Montaż tras kablowych w ENEA Wytwarzanie Sp z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

ZRE Katowice S.A. – Dostawa i wymiana termopar na pomiarach metalu na remoncie K5. Dostawa i wymiana siłowników pneumatycznych na remoncie kotła K5 w ENEA Wytwarzanie Sp z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

AIUT Sp. z o.o. – Wykonanie prac montażowych na obiekcie Elektrowni Jaworzno III.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. – Wykonanie zasilania i automatyki klap zwrotnych dla pomp wody chłodzącej PC 5, PC 6 dla bloków 200 MW w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

Rolf Janssen GmbH – Serwis firmy Rolf Janssen GmbH w zakresie instalacji, napraw i modyfikacji na rzecz Elektrowni Żerań.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH – Prace instalacyjne elektryczne oraz AKPiA, dostosowanie istniejących lokalnych rozdzielnic niskiego napięcia do systemów DCS na obiektach Elektrociepłowni w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Gdyni.

Akila Sp. z o.o. – Wykonanie prób pomontażowych oraz testy sygnałów z aparatury obiektowej do systemu DCS w zakresie instalacji IOS bloku Nr 7 w Elektrowni Turów.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. – Świadczenie usług i prac serwisowych AKPiA obejmujących m.in. serwis, przeglądy, konserwacje urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i instalacji AKPiA na terenie bloku gazowo-parowego , pompowni wody chłodzącej w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. oraz RZC.

SBB Energy S.A. – Prace demontażowe i montażowe w ramach realizacji zadania – Migracja systemu DCS na bloku Nr 2 oraz Nr 5 w Elektrociepłowni Gdańskiej.

ORLEN Serwis S.A. – Prace montażowe w zakresie AKPiA na obiekcie PTA na terenie zakładów Anwil Włocławek, Grupa Orlen.

Emerson Process Management Sp. z o. o. – Wykonanie prac instalacyjnych AKPiA oraz prac z zakresu branży elektrycznej w Elektrociepłowni Żerań.

Valmet Technologies OY – Instalacje elektryczne oświetleniowe na obiektach CIECH Soda Polska S.A. Inowrocław i Janikowo.

ACE Install Sp. z o. o. – Wykonanie prac i dostaw w zakresie branży AKPiA w ramach postępowania pod nazwą „Modernizacja pomp wody chłodzącej bloków 200 MW” w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych”.

Enea Serwis Sp. z o. o. – Zabudowa pomiarów temperatur w komorze paleniskowej bloku 11 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne.

Emerson Process Management Sp. z o. o. – Prace instalacyjne AKPiA na budowie nowego bloku Elektrowni Turów.

ENERGOSTER Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych w ramach zadania „Modernizacja turbozespołów TG-4 i TG-5 w Elektrowni Kozienice”.

Bertsch Energy GmbH – Prace instalacyjno-montażowe branży AKPiA wraz z dostawą materiałów na obiekcie papierni w Kemsley, Wielka Brytania.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. – Wykonanie prac związanych z lokalizacją i naprawą uszkodzonego kabla 15kV w lokalizacji ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych.

Elektromontaż-Poznań S.A. – Dostawa urządzeń i  materiałów elektrycznych oraz roboty montażowo instalacyjne w ramach inwestycji „Budowa Bloku Gazowo Parowego EC Żerań”.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. – Wykonanie opomiarowania pompowni głównej ścieków deszczowo-przemysłowych bloków 200 MW w zakresie energii elektrycznej w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – Elektrownia Kozienice.

Doosan Lentjes GmbH – Montaż systemu AKPiA związanego z ogrzewaniem śladowym kanałów oparów rurociągów do linii hydratora A i B, czynności regulacyjne w systemie DCS, projekt wykonawczy zakresu AKPiA oraz zakresu elektrycznego na obiekcie Elektrowni Pomorzany.

 

Rok 2019

AIUT Sp. z o. o. – Wykonane montażu elektrycznego na linii produkcyjnej w zakładach Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. z o.o. w Radomsku oraz wykonanie montażu rozdzielni na linii produkcyjnej Aiut w Gliwicach.

AGP Metro Polska. ASTALDI S.p.A., Gülermak A.S. Spółka Cywilna – Prefabrykacja rozdzielnic NN dla stacji: Szwecka-Targówek-Trocka oraz Płocka-Młynów-Księcia Janusza, Metro Warszawskie.

Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. – Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla instalacji zdmuchiwaczy popiołu III st. P.p.p. i OPP kotła K2 i K7 w Enea Wytwarzanie Sp. z o. o.

ZRE Katowice S.A. – Wykonanie prac montażowych Turbogeneratora i kotła na bloku Nr 2. Dostawa i wymiana instalacji palników mazutowych na blokach Nr 2 i 7 w Enea Wytwarzanie Sp. z o. o.

ENEA Serwis Sp. z o .o. – Modernizacja Automatyki DCS na bloku Nr 2 i 7 w zakresie części obiektowej w lokalizacji Świerże Górne, Elektrownia Kozienice.

PGE Dystrybucja Oddział Lublin – Dostawa analizatorów jakości energii Shark i Nexus dla stacji energetycznych: Chruślina, Parczew, Oboźna, Opole Lubelskie, Łosice, Poniatowa.

Energoster Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych w ramach zadania „Modernizacja turbozespołów Nr 7 i 2 w Elektrowni Kozienice”.

Emerson Process Management Sp. z o. o. – Dostawa i montaż szaf systemowych na terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola.

ETP S.A. – Wykonanie prac elektromontażowych związanych  budową tras kablowych i układem kabli sterowniczych i zasilających dla zadania „Zasilanie Pieca WTR i Maszyny Odlewniczej w Hucie Miedzi Legnica”.

Budimex S.A. – Prefabrykacja skrzynek sterowania lokalnego dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

IASE Sp. z o. o. – Wykonanie montażu aparatury wraz z dostawą kabli i akcesoriów montażowych na bloku Nr 7 w Elektrowni Kozienice.

Emerson Process Management Sp. z o. o. – Prace montażowe dla Instalacji palnikowej w części DCS na bloku Nr 2 w Elektrowni Kozienice.

Aster Resovia Sp. z o. o. – Rozbudowa rozdzielnicy BKG niskiego napięcia na obiekcie ITPOE Rzeszów.

OMC ENVAG Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych AKPiA systemu SCME dla instalacji SCR K9 w Elektrowni Kozienice.

Technopomiar Sp. z o. o. – Wymiana systemu dektekcji gazów oraz montaż detektorów styrenu i sygnalizatora optyczno-akustycznego, Ashland.

ENEA Serwis Sp. z o. o. – Modernizacja instalacji automatycznego gaszenia pożarów w młynach węglowych na bloku Nr 9 w Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. lokalizacja Świerże Górne.

Energotest Sp. z o. o. – Wykonanie prac demontażowych, montażowych i budowlanych związanych z wymianą wzbudzenia rezerwowego bl. 200 MW w Elektrowni Kozienice.

Aster RESOVIA TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia Astaldi S.p.A. spółka cywilna – Prace przy modernizacji rozdzielnicy BKG – Etap II Modernizacji w PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

PROCOM System S.A. – Prace montażowe w zakresie Maszynowni w TAMEH Kraków.

AIUT Sp. z o. o. – Wykonanie montażu elektrycznego i AKPiA w zakładach VW w Wolfsburgu i Braunschweig, Niemcy.

OMC ENWAG Sp. z o. o. –  Dostawa i montaż AKPiA dla „Dostosowania do konkluzji BAT IOS IV (komin 6), IOS II Wylot (komin 4), Komin 5 blok 9 i 10, Chłodnia Kominowa Blok 11 w Enea Wytwarzanie Sp. z o. o.”.

TRUMPH HUETTINGER Sp. z o. o. – Montaż szaf sterowniczych oraz zasilających, montaż urządzeń energoelektronicznych oraz prototypów w Zielonce.

SBB Energy S.A. – Prace demontażowe oraz montażowe w zakresie branży AKPiA w ramach realizacji zadania „ Migracja systemu DCS na bloku Nr 2 oraz na bloku Nr 5 w Elektrociepłowni Gdańskiej” – Kocioł Nr 2.

Q-ELEKTRIK a.s. – Prace elektryczne i montażowe w BorsodChem MCHZ Ostrava, Czechy.

Emerson Process Management Sp. z o. o. – Prace montażowe związane z prefabrykacją szaf krosowych  Systemu Ovation dla K.G. w Elektrociepłowni Żerań.

ELEKTROBDOWA S.A. –  „Prace elektryczne i montażowe dla zakresu pompowni nad Sanem” w Elektrociepłowni Stalowa Wola.

AMSET Group s.r.o. – Prace elektryczne i montażowe na zakładach AMSET Group s.r.o. – Huta Konin

ABB Sp. z o. o. – Wykonanie połączeń kablowych układu zasilania 0,4kV i sterowania dla kotła K3 wraz z pomiarami elektrycznymi oraz demontaż kabli na obiekcie Ciech Soda Polska S.A. w Inowrocławiu.

AKILA Sp. z o. o. – Prace rozruchowe na instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Ugljievik, Bośnia i Hercegowina.

Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. – Wymiana prostowników PT-C bloków 4,6,7.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. – Zmiana obszycia napędów AUMA w ramach  ujednolicenia standardów sterowania”.

ZRE Katowice S.A. – Przegląd i konserwacja mostu szynowego oraz zakup i wymiana obwodów siłowych obracarki turbiny TG4 w G.A.  Z.A. Puławy.

ENERGOAUTOMATYKA Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych w zakresie elektrycznym wchodzących do przedmiotu zadania „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Wytwarzanie S.A.”.

ABB Sp. z o. o. – Wykonanie połączeń kablowych układu zasilania 0,4kV i skrzynek pośredniczących K1 wraz z pomiarami elektrycznymi oraz demontaż kabli na obiekcie Ciech Soda Polska S.A. w Inowrocławiu.

ETP S.A. – Wykonanie Instalacji AKPiA i teletechnicznych w ramach Inwestycji „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze”.

Clyde Bergemann Polska Sp. z o. o. –  Dostawa i montaż instalacji armatek wodnych K6 w Elektrowni Kozienice.

Q-ELEKTRIK a.s. – Prace elektryczne i montażowe na obiekcie Mondi Steti, Czechy.

Enea Serwis Sp. z o. o. – Prace remontowe instalacji AKPiA w lokalizacji Świerże Górne w 2019 roku”.

ZPAS S.A. – Prace obiektowe SW Człon 1 w Elektrowni Kozienice.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Prace branży AKPiA przy budowie nowej wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej, Z.A. Puławy

Valmet Automation Sp. z o. o. – Prace na Instalacji IOS w Enea Wytwarzanie Sp. z o. o.

AIUT Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych z zakresu Automatyki na linii produkcyjnej BMW Plant Dingolfing, Niemcy.

Emerson Process Management Sp. z o. o. – Prefabrykacja szafy serwerowo-sieciowej dla bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Sterenergo Projekt Sp. z o. o. – Prace montażowe w zakresie AKPiA dla budowy kompleksowej instalacji AKPiA w Jaworznie III (część maszynowni).

Ashland Specialties Poland Sp. z o. o. – Instalacja elektryczna i pneumatyczna zbiornika TK102, Miszewo.

ZRE Katowice S.A. – Wykonanie prac branży elektrycznej Turbozespół bloku Nr 10 w Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. w Świerżach Górnych.

Polimex Energetyka Sp. z o. o. – Roboty budowlano-montażowe dla zadania „Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206”, Elektrownia Pomorzany w Szczecinie.

ZRE Katowice S.A. – „Wykonanie prac branży elektrycznej modernizowanych układów w Enea Wytwarzanie, Blok 10”, Elektrownia Kozienice.

 

Rok 2018

AIUT Sp. z o. o. – Wykonanie montażu elektrycznego i AKPiA w zakładach opakowań metalowych w Rugby, Wielka Brytania

ETP S.A. – Wykonanie Instalacji AKPiA i teletechnicznych w ramach inwestycji „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze”

INTEC Sp. z o.o. – Prace montażowe w branży AKPiA dla modernizacji mazutowni w El. Kozienice

PROCOM Sp. jawna – Wykonanie dostaw i prac demontażowo-montażowych części elektrycznej i AKPiA przy modernizacji elektrofiltru bloku nr 6 w El. Kozienice

Elektro Poltramp Yard S.A. – Wykonanie prac montażowo-elektrycznych przy jednostkach Fluctus F5006 i F5008 w Świnoujściu

OMC ENVAG Sp. z o. o. – Wykonanie trasy kablowej pod sondy grzewcze dla kontenera CEMS Instalacji SCR K4. P348, Inowrocław

Elbudbis Sp. z o. o. – Wykonanie automatyki odciążającej (AO) Rozdzielni 220kV SE Kozienice w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. – Modernizacja układu poboru próbek i zasilania wodą chłodzącą systemu pomiarów fizykochemicznych na bloku nr 9 w Świerżach Górnych

Energoster Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych w ramach zadania „Modernizacja elektronicznego regulatora turbiny na bloku nr 6 w El. Kozienice

Enea Serwis Sp. z o. o. – Remont odtworzeniowy i modernizacja automatyki DCS na bloku nr 6 i 9
w zakresie części obiektowej w Świerżach Górnych

AIUT Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych z zakresu Automatyki na linii produkcyjnej na terenie zakładu Volkswagen w Hanower, Niemcy

Elektro Poltramp Yard S.A. – Prace elektryczne na jednostkach – jednostka Mariaburg oraz Marschenland w Świnoujściu

Enea Serwis Sp. z o. o. – Prace remontowe Instalacji AKPiA w Świerżach Górnych

Elektrobudowa S.A. – Kompleksowe wykonanie tras kablowych na obiekcie Lotos PetroBaltic, Gdańsk

Clyde Bergemann Polska Sp. z o. o. – Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej dla instalacji zduchiwaczy popiołu OPP kotła K6 oraz III st. p.p.p. kotła K6 w El. Kozienice

Boccard Polska Sp.  z o. o. – Wykonanie tras impulsowych obwodów AKPiA na terenie EC Zabrze

AIUT Sp. z o.o. – Wykonanie prac obiektowych na terenie zakładu FCA Poland, Tychy

Wakro – Wykonanie tras kablowych oraz ułożenie przewodów do systemu aktywnego węgla, EC Zabrze

Elektro Poltramp Yard S.A. – Prace elektryczne na jednostce COPERNICUS – prom pasażersko-samochodowy, Świnoujście

IASE Sp. z o. o. – Wykonanie montażu aparatury wraz z dostawą kabli i akcesoriów montażowych na bloku nr 6 w Elektrowni Kozienice

Astaldi S.p.A s.c. – Modernizacja rozdzielnicy głównej niskiego napięcia potrzeb własnych nr BKG wraz z dostawą materiałów, pracami instalacyjnymi i uruchomieniem na terenie PGE GiEK SA, EC Rzeszów

ZPAS S.A. – Wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych z zakresu branży AKPiA w Elektrowni Kozienice

Orlen Serwis S.A. – Wykonanie prac elektrycznych i AKPiA w przedsiębiorstwie chemicznym Anwil S.A., Włocławek

AIUT Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych z zakresu Automatyki na linii produkcyjnej BMW, Niemcy

Doosan Babcock Energy Polska S.A. – Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA związanych z modernizacją kotła
K-9 w Elektrowni Kozienice

Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. – Wykonanie opomiarowania kotłowni rozruchowej bloku 11 w zakresie zużycia energii elektrycznej w El. Kozienice

Eltel Networks Energetyka S.A. – Prace montażowe związane z wymianą kabla 15kV w SE Kozienice

IGLOTEX S.A. – Montaż głównego wyłącznika prądu p-poż. w rozdzielni SN na terenie IGLOTEX S.A.
w Skórczu

SBB Energy S.A. – Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA w ramach zadania „Wykonanie rozruchu rozdzielni nie technologicznych bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice”

Valmet Technologies – Wykonanie prac demontażowych dla części elektrycznej w CIECH Soda S.A., Janikowo

ABB Sp. z o. o. – Prace montażowe wraz z rozruchem w PCC Rokita

OMC ENVAG Sp. z o. o. – Wykonanie prac montażowych AKPiA systemu SCME dla instalacji SCR K10 w Elektrowni Kozienice

Doosan Babcock Energy Polska S.A. – Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA związanych
z „Wymianą zdmuchiwaczy popiołu do oczyszczania przewału kotła AP-1650 K10 w Elektrowni Kozienice

Phoenix Contact Sp. z o. o. – Prefabrykacja szaf automatyki IEC 61850 na bloku 11 w Elektrowni Kozienice

Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. – Wykonanie usługi pn.: „Zabudowa układu dochładzania próbek pomiarów fizykochemicznych na blokach 8×200 MW”, El. Kozienice

ASHLAND Specialties Polska Sp. z o. o. – Wykonanie instalacji elektrycznej zbiorników magazynowych, Miszewo

ALSTAL Grupa Budowlana – Wykonanie prac elektrycznych obiektowych wraz z dostawą materiałów oraz prefabrykacją rozdzielnic n.n. wraz z posadowieniem i podłączeniem do obiektu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

Rok 2017

RAFAKO – „Kompleksowe wykonanie prac z zakresu branży AKPiA z przeznaczeniem dla instalacji SCR kotła K8 w Elektrowni Kozienice”.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. – „Wykonanie instalacji AKPiA dla szeregu obiektów poza blokowych w ramach Budowy Nowego Bloku Energetycznego 1075 MW nr 11 w ENEA Wytwarzanie S.A.”.

VALMET TECHNOLOGIES – „Kompleksowe wykonanie prac elektrycznych i AKPiA wraz z projektowaniem i uruchomieniem dla nowo budowanych Instalacji SCR K1,K2,K3,K4 oraz IOS w CIECH Soda Inowrocław”.

VALMET TECHNOLOGIES – „Kompleksowe wykonanie prac elektrycznych i AKPiA wraz z projektowaniem i uruchomieniem dla nowo budowanej Instalacji IOS oraz modernizowanej rozdzielni RPW w CIECH Soda Janikowo”.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – „Modernizacja automatyki DCS na bloku nr 3 w zakresie części obiektowej w Elektrowni Kozienice”.

MONDI Świecie S.A. – „Modernizacja MP1- instalacji AKPiA-część susząca”.

DOOSAN Babcock Energy Polska S.A.– „Wykonanie prac w zakresie ułożenia kabli komunikacyjnych na trasach: DCS-sterownik ES-16 sprężarkownia, DCS-popioły- system monitoringu zbiornika oleju lekkiego –liczniki E+H w pomieszczeniu technologicznym pompowni oleju lekkiego”, EC Zofiówka, Jastrzębie-Zdrój.

PORR Polska Infrastructure S.A. – „Serwis gwarancyjny układów elektrycznych w instalacji Biomasy w EC Siekierki”, Warszawa.

VALMET Automation Sp. z o.o. –  „Modernizacja systemu sterowania bloku BC50 nr 1. Dostawy, prace montażowe i uruchomienie części elektrycznej – EC4, Veolia Energia Łódź S.A.”.

PBG Oil and Gas Sp. z o.o. – „Zaprojektowanie i dostarczenie kompletnej instalacji elektrycznej oraz AKPiA w formule „pod klucz” dla części blokowych instalacji SCR kotłów K9 i K10 w Enea Wytwarzanie”, Elektrownia Kozienice.

ASHLAND Polska Sp. z o.o. – „Wykonanie prac montażowych w zakresie AKPiA dla rozbudowy Zakładu Produkcji Żelkotu”, Miszewo.

TRUMPF HUETTINGER Sp. z o.o – „Montaż szaf sterowniczych i zasilających, montaż urządzeń energoelektronicznych”, Zielonka.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH – „Wykonanie instalacji teletechnicznej dla zaplecza biurowego MHPSE w Elektrowni Turów”.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. – Montaż AKPiA , montaż szafy sterowniczej oraz okablowania obiektowego w ramach zadania „Modernizacja elektronicznego regulatora turbiny Unimat na bloku nr 8”, Elektrownia Kozienice.

ZRE Katowice S.A. – „Wykonanie prac branży elektrycznej modernizowanych układów w Enea Wytwarzanie, Blok 9 i 10”, Elektrownia Kozienice.

FMK Sp. z o.o. – „ Modernizacja wywrotnicy wagonowej Nr 3 w ramach projektu inwestycyjnego I9040M0091 i I9040M0092”, Elektrownia Kozienice.

ZRE Katowice S.A. – „Wykonanie prac branży elektrycznej szaf sterowniczych i armatury w Enea Wytwarzanie”, Elektrownia Kozienice.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – „Modernizacja układu poboru próbek i zasilania wodą chłodzącą systemu pomiarów fizykochemicznych na bloku Nr 10”,  Elektrownia Kozienice.

Polimex-Energetyka Sp. z o.o. – Prace inżynierskie i montażowe dla części elektrycznej i AKPiA dla zadania „Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206”, Projekt Pomorzany, Szczecin.

MONDI Świecie S.A. – „Wykonanie prac elektrycznych – urządzenia do wymiany tambora MP7”.

Sumitomo SH FW Energia Polska Sp. z o.o. – „Wykonanie prac montażowych z zakresu branży AKPiA na obiekcie Fortum Silesia S.A. – Zabrze”.

MONDI Świecie S.A. – „Prace AKPiA dla belek zdmuchujących MP1-5. Remont pulpitów sterowniczych suszarni, montaż wentylacji w pulpitach MP1oraz uszczelnienie”.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. – „Montaż aparatury wraz z dostawą kabli i akcesoriów montażowych na bloku Nr 10”, Elektrownia Kozienice.

Elektromontaż Gdańsk S.A. – „Wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem tras podejściowych oraz montaż wskazanych odcinków tras wtórnych w ramach budowy DCU 0960”, Grupa Lotos S.A., Gdańsk.

APS Energia – „Montaż  prostowników oraz baterii akumulatorów wraz z okablowaniem , uruchomienie i próby funkcjonalne”, Lotos Gdańsk.

VALMET TECHNOLOGIES – „Prefabrykacja skrzynek łączeniowych oraz skrzynek zabezpieczeń transformatorów”, CIECH Soda Inowrocław oraz Janikowo.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH – „Prefabrykacja skrzynek sterowniczych w Enea Wytwarzanie”, Elektrownia Kozienice.

Rok 2016

Emerson Process Management, Power and Water Solutions sp. z o.o. – „Prace inżynierskie i montażowe z zakresu branży AKPiA dla potrzeb systemu Ovation w ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice)”

APS Energia S.A. – „Wykonanie prac z zakresu branży elektrycznej w siedzibie APS Energia – Stanisławów Pierwszy”

ENEA Wytwarzanie S.A. – „Modernizacja Rozproszonego Systemu Sterowania (DCS, ang. distributed control system) na blokach nr 4,5 i 6 w zakresie części obiektowej w ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice)”

Doosan Babcock Energy Polska sp. z o.o. – „Modernizacja instalacji odwodnień turbiny TG-5 dla potrzeb bloku nr 5 w ENEA Wytwarzanie (El Kozienice)”

POLTRAMP YARD S.A. – „Wykonanie prac montażowych z zakresu branży elektrycznej na jednostce BoDo Constructor (statek), Świnoujście”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. – Kompleksowe wykonanie prac związanych z montażem aparatury, okablowania oraz dostawą kabli i akcesoriów montażowych dla zadania „Modernizacja Systemu Cyfrowego Kompleksowego Układu Zabezpieczeń Bloku nr 5” w ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice)”

ELSTA sp. z o.o. – „Wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych z zakresu branży AKPiA w ENEA Wytwarzanie (Budowa Bloku 11, Elektrownia Kozienice)”

VALMET TECHNOLOGIES – „Kompleksowe wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych z zakresu branży AKPiA dla Soda Ciech, Inowrocław”

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. – „Wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych z zakresu branży AKPiA na obiektach: pompownia wody chłodzącej, rurociągi wody chłodzącej w maszynowni, układ wody surowej i zagospodarowania ścieków technologicznych w maszynowni dla ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice)”

ZRE Katowice S.A. – „Wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych z zakresu branży elektrycznej oraz AKPiA związanych z zabudową filtra namywalnego w budynku Stacji DEMI II w ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice)”

VALMET TECHNOLOGIES – „Kompleksowe wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych z zakresu branży AKPiA dla potrzeb systemu Katalicznego Odazotowania Spalin (ang. selective catalytic reduction – SCR) dla Soda Ciech, Inowrocław”

PORR Polska Infrastructure S.A. – „Kompleksowe wykonanie prac inżynierskich oraz montażowych z zakresu  branży elektrycznej w Elektorciepłowni Siekierki”

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. – „Kompleksowe wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych z zakresu branży  AKPiA dla instalacji wody DEMI II oraz dla budynku Sprężarkowni w ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice)”

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. – „Wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych z zakresu branży AKPiA dla obiektów: Gospodarki Olejowej z Pompownią, Zbiorników Oleju Rozpałkowego, Tacy Rozładowczej Oleju w ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice)”

PLESMAR sp. z o.o. – „Kompleksowe wykonanie prac montażowych oraz instalacyjnych  z zakresu branży elektrycznej dla potrzeb budowy Szkoły Podstawowej w Wilanowie”

CERNEY S.A. –  „Wykonanie prac montażowych z zakresu branży elektrycznej w ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice)”

VALMET TECHNOLOGIES – „Prace inżynierskie i montażowe z zakresu branży elektrycznej oraz AKPiA, a także dostawa materiałów montażowych w zakresie AKPiA dla Instalacji Odsiarczania Spalin (ang. Flue Gas Desulphurization Plant – FGDP) dla Soda Ciech, Inowrocław”

VALMET TECHNOLOGIES – „Prace inżynierskie i montażowe z zakresu branży elektrycznej oraz AKPiA, a także dostawa materiałów montażowych w zakresie AKPiA dla Soda Ciech, Janikowo”

RAFAKO S.A. – „Wykonanie instalacji teletechnicznej dla nowej Elektrociepłowni na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.”

Rok 2015

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.S.A. Oddział w Polsce – „Prace inżynierskie i montażowe dla części elektrycznej i AKPiA dla Instalacji Odazotowanie Spalin /SCR/ Bl. 1 i 2 w Elektrowni Kozienice”

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.– „ Modernizacja automatyki DCS i układu wody chłodzącej próbopobieraki na blokach nr 1 i 2 w zakresie części obiektowej”;

INSTAL Kraków S.A. – Kompleksowe wykonanie instalacji AKPiA  do zadania „Budowa kanałów spalin, wentylatorów wspomagających oraz kanałów rozruchowych dla Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe (dla bloków nr 1-8) w ENEA Wytwarzanie”;

MONDI Świecie S.A. – „Wykonanie instalacji AKPiA dla MP4 i Masy Półchemicznej;

POLIMEX- MOSTOSTAL S.A. – Modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiA układu transportu gipsu – Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV w ENEA Wytwarzanie;

SAVEX S.A./ SterEnergo Projekt sp. z o.o. – „Modernizacja komina Nr 3 w zakresie instalacji elektrycznych, odgromowych, AKPiA i Systemu Ciągłego Monitorowania Emisji (SCME) w Elektrowni Kozienice;

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.– Montaż aparatury,  okablowania wraz z dostawą kabli i akcesoriów montażowych do zadania „Wykonanie systemu cyfrowego Kompleksowego Układu Zabezpieczeń Bloku z uwzględnieniem sterowania palników olejowych na blokach nr 2 i 1 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.– Montaż aparatury okablowania wraz z dostawą kabli i akcesoriów montażowych do zadania „Modernizacja układu kontroli stanu dynamicznego turbiny na blokach nr 2 i 1 w ENEA Wytwarzanie – Elektrowni „Kozienice”;

INELSEV s.r.o. – Prace AKPiA – Instalacja kauczuku w Synthos S.A.;

MTM Projekt  sp. z o.o.–  „Wykonanie obiektowych prac elektrycznych związanych z budową instalacji SCR kotłów K7 i K8 w El. Rybnik”;

AIUT sp. z o.o.– Wykonanie prac montażowych na obiekcie Synthos S.A.

AUTEL sp. z o.o.– Prace montażowe – system pomiaru drgań w MONDI Świecie S.A.;

ABB sp. z o.o.– Wykonanie prac montażowych AKPiA dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Turów;

TAMAR sp. z o.o. sp. k.– Wykonanie modernizacji instalacji odwodnień turbin TG1 i TG2 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.;

PROCOM SYSTEM S.A.– Modernizacja nawęglania- ETAP VI – Wymiana rozdzielni 0,4 KV ROK, ROL w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.;

Bilfinger Industrial Services Polska sp.z o.o. – prace montażowe na terenie EC Siekierki;

Ethos Energy sp. z o.o.– Wykonanie prac montażowych na TG-2 w Elektrowni Kozienice;

REMEL sp.z o.o. – Dostawi i montaż AKPiA- Mondi Świecie S.A.;

Doosan Babcock Energy Polska sp. z o.o. – Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA w związku z odtworzeniem DCS w SEJ EC Zofiówka;

Chemoproject Nitrogen a.s.– Prace instalacyjno-montażowe w AZOMURES S.A.- Rumunia;

MONDI Świecie S.A. – Prace AKPiA- modernizacja próżni MP2;

Rok 2014

ENEA Wytwarzanie S.A. – „Modernizacja automatyki DCS na bloku nr 3 i 4 w zakresie części obiektowej (El Kozienice)”

SIRIUS POLSKA Sp. z o.o. – „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin ( Etap IV) w Enea Wytwarzanie (El Kozienice)”

ENEA Wytwarzanie S.A – „Modernizacja AKPiA systemu pomiarów fizykochemicznych na bl. 5 i 7 (El Kozienice)”

MONDI Świecie S.A. – „Wymiana kabli czujników turbossaw na maszynie papierniczej nr 5 (MP5)”

Mega-System Przedsiębiorstwo Instalacyjne Bogusław Myrcha – „Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej 20kWp na dachu hali produkcyjnej – „Korczowa”

ENEA Wytwarzanie S.A. – „Prace remontowe AKPiA na blokach 8x200MW, 2x500MW oraz obiektach pozablokowych El Kozienice w 2014 r.”

ZPAS-NET Sp. z o.o. – „Modernizacja automatyki DCS na bloku nr 10 w zakresie części obiektowej (El Kozienice) ”

AUTEL Sp. z o.o. – „Prace montażowe i dostawy materiałów montażowych w zakresie AKPiA przy sterowaniu turbossawami maszyny papierniczej MP5 w MONDI Świecie S.A.”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. –Montaż aparatury, okablowania wraz z dostawą kabli i akcesoriów montażowych do zadania „Modernizacja układu kontroli stanu dynamicznego turbiny na bloku nr 7 w ENEA Wytwarzanie (El Kozienice)

ENEA Wytwarzanie S.A. – „Wykonanie modernizacji automatyki DCS na bloku nr 7- w zakresie części obiektowej (El Kozienice)”

AGP Metro Polska S.C. – „Montaż i dostawa 250szt. rozdzielnic niskiego napięcia wraz z ich uruchomieniem na 7 stacjach II linii Metra dla AGP Metro S.C.

TAMAR Sp. z o.o. Sp. k. – prace branży elektrycznej dla zadania „Modernizacja odwodnień turbiny TG-7 w ENEA Wytwarzanie (El Kozienice) ”

Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Dostawa materiałów, montaż i uruchomienie „pod klucz” branży AKPiA dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin /IMOS/ w EdF o. EC Gdynia”

Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Dostawa materiałów, montaż i uruchomienie „pod klucz” branży AKPiA dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin /IMOS/ w EdF o. Kogeneracja Wrocław”

PPHU TECHMONT – „Ułożenie kabli do instalacji usuwania nawisów w zasobnikach przykotłowych w ENEA Wytwarzanie (El Kozienice)”

EthosEnergy Sp. z o.o. – „Wykonanie prac branży AKPiA na turbozespole TG-7 w Elektrowni Kozienice”

ENEA Wytwarzanie S.A. – „Modernizacja automatyki DCS na bloku nr 8 w zakresie części obiektowej (El Kozienice)”

OMC ENVAG Sp. z o.o. – „Prace montażowe AKPiA systemu SCME dla Instalacji Odsiarczania Spalin nr IV w Elektrowni Kozienice”

PPU EKOWENT Sp. z o.o. – „Zamówienia wykonania prac elektrycznych i AKPiA przy wentylatorach wspomagających w Elektrowni Kozienice”

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. S.A. Oddział w Polsce – „Prace inżynierskie dla części elektrycznej i prace montażowe w zakresie AKPiA Instalacji Odazotowanie Spalin /SCR/ w Elektrowni Kozienice”

ENERGOSTER Sp. z o.o. – „Wykonanie instalacji kablowych obiektowych w obrębie serwomotorów SP i NP wraz z dostawą kabli i niezbędnego osprzętu dla turbozespołu TG-7 w Elektrowni Kozienice”

POLIMEX-MOSTOSTAL – „Modernizacja instalacji elektrycznej AKPiA układu transportu gipsu (El Kozienice)”

AIUT Sp. z o.o. – „ Wykonanie prac montażowych w zakresie AKPiA na obiekcie Synthos Dwory S.A.”

Rok 2013

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – “Prace montażowe w zakresie AKPiA przy podłączeniu oboektu do systemu DCS przy budowie Instalacji Odazotowania Spalin /SCR/ dla kotłów K4-K8 (OP-650) w El. Kozienice”

RAFAKO SA – „Prace montażowe w zakresie AKPiA i tras kablowych przy Instalacji Odazotowania Spalin /SCR/ dla kotłów K4-K8 (OP650) w El. Kozienice”

NAVITEL sp.z oo. – „Dostawa i montaż układu hybrydowego (fotowoltaika, turbina wiatrowa, agregat prądotwórczy) dla zasilania stacji bazowej urządzeń telekomunikacyjnych”

ENEA Wytwarzanie SA o. Elektrownia Kozienice – „Dostawa, montaż i uruchomienie zdalnej stacji pobierania próbek wody i ścieków nad Rowem Michałowskim wraz z transmisją danych do systemu w El. Kozienice”

PROCOM Automatyka Przemysłowa sp.z oo. – „Dostawa i montaż układu detekcji amoniaku dla Instalacji Odazotowania Spalin /SCR/ dla kotłów K4-K8 (OP650) w El. Kozienice”

TAWI sp.z oo. – „Prace montażowe w zakresie AKPiA i tras kablowych w trakcie montażu przenoszonego Turbozespołu Parowego 1,6MW, przebudowa przenoszonej rozdzielnicy potrzeb własnych n.n. /RPW/ i dostarczenie nowego układu wyprowadzenia mocy wraz z montażem i uruchomieniem w EC Starogard Gdański”

METSO Automation Polska sp.z oo. – „Prace inwentaryzacyjne i montażowe wraz z dostawami w zakresie AKPiA oraz części elektrycznej przy kompleksowej modernizacji bloku BC100 w Dalkia EC-IV Łódź”

ENEA Wytwarzanie SA o. Elektrownia Kozienice – „Modernizacja AKPiA systemu pomiarów fizykochemicznych wraz z układem chłodzenia na Bl.6 i Bl.8 w El. Kozienice”

AUTEL SA, Trinec, Czechy – „Prace montażowe w zakresie AKPiA i tras kablowych przy modernizacji maszyny papierniczej MP-2 w MONDI Świecie”

Polimex-Mostostal SA – „Wykonanie prac branży elektrycznej dla rurociągów odwodnieni dla turbiny TZ8 w El. Kozienice”

ABB sp.z oo. – „Wykonanie prac montażowo-elektrycznych w sześciu stacjach elektroenergetycznych C9-C15 w II. linii Metra w Waszawie”

KINGSPAN sp.z oo. Lipsko – „Wykonanie prac montażowo-elektrycznych wraz z programowaniem sterowników PLC przy migracji systemu sterowania na linii produkcyjnej płyt warstwowych izolacyjnych”

REMEL sp.z oo. Świecie – „Wykonanie prac montażowo-elektrycznych przy trasach kablowych w trakcie remontu maszyny papierniczej MP-4 w Zakładach Papierniczych ARCTIC PAPER Kostrzyń”

Rok 2012

Elektrobudowa SA – „Projekt ENEFIT280, NARVA, ESTONIA. Prace montażowe w zakresie tras kablowych w miejscowej Instalacji Pozyskiwania Oleju z łupków bitumicznych”

PROCOM System SA – „Modernizacja rozdzielni 0,4kV RWA-RWB w Centralnej Nastawni Nawęglania w El. Kozienice”

ENEA Wytwarzanie SA o. Elektrownia Kozienice – „Modernizacji układów AKPiA na bloku nr 3 w El. Kozienice”

JTC SA – „Wykonanie montażu AKPiA i tras kablowych dla nowego kotła opalanego biomasą 50MWth w Elektrowni Jaworzno II”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznch Sp. z o.o. – „Modernizacja Kompleksowego Układu Zabezpieczeń Bloku /KUZB/ i prace montażowe w ramach zadania Modernizacji Układu Pomiarów Specjalnych na bloku nr.3 El. Kozienice”

SKANSKA SA – „Dostawa, montaż i uruchomienie turbiny wiatrowej 3kW o osi pionowej dla American Scool of Warsaw w Konstancinie Jeziornej”

Energotechnika-Energorozruch SA – „Prace montażowe w zakresie AKPiA oraz tras kablowych przy montażu palników olejowych na bloku nr.3 w El. Kozienice”

Energoster sp.z oo. – „Montaż AKPiA i tras kablowych wraz z dostawą kabli dla regulatora EHR na bloku nr.3 w El. Kozienice”

Polimex-Mostostal SA – „Wykonanie prac branży elektrycznej dla rurociągów odwodnieni dla turbiny TZ3 w El. Kozienice”

APS Energia SA – „Dostawa, posadowienie i uruchomienie agregatu spalinowego (diesel) zasilania awaryjnego mocy 500kW dla ZEC Bielsko-Biała”

TurboCare sp.z oo.– „Prace demontażowe/montażowe w zakresie AKPiA, pomiary specjalne i zdejmowanie/implementacja charakterystyk zaworów regulacyjnych WP, SP przy modernizacji turbozespołu TZ6 (13K215) w Elektrowni Dolna Odra”

APS Energia SA – „Posadowienie i montaż układu zasilania gwarantowanego dla EdF Ec Wrocław”

Elektrobudowa SA – „Prace montażowe w zakresie prowadzenia tras kablowych przy maszynie papierniczej MP6 w zakładach STORA ENSTO Ostrołęka”

Polimex-Mostostal SA – „Wykonanie prac branży elektrycznej dla rurociągów odwodnień dla turbiny TZ6 w El. Kozienice”

Zakłady Azotowe Puławy SA – „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach magazynu i pakowni na linii produkcyjnej nawozów stałych”

AUTEL SA, Trinec, Czechy – „Prace montażowe w zakresie AKPiA i tras kablowych przy nowym turbozespole 6,5MW i wymienniku ciepłowniczym 14MW w PGE GiEKSA o. EC Kielce”

BCE Systems sp.z oo. – „Montaż konstrukcji stalowych i instalacji elektrycznej wraz z dostawami dla instalacji odsprzęgania wybuchów na kotłach K3, K5, K6 (OP-650) w El. Kozienice”

Rok 2011

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacji automatyki DCS na bloku nr 2”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont nagrzewnicy powietrza aeracyjnego na układzie odpopielania Bl. 2”

Sirius Polska Sp. z o.o. – „Instalacja katalitycznego odazotowania spalin dla kotłach 10, 11 ,14 i 15” w Elektrociepłowni Siekierki

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacja koksowni na bloku 1.”

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – Prefabrykacja szafy Ovation

APS Energia SA – Prace monterskie

Energoster Sp. z o.o. – „Montaż instalacji AKPiA dla potrzeb układu EHR TG-1 w El. Kozienice”

Elektrobudowa SA – Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych na terenie Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Polimex Mostostal S.A. – „Instalacja Elektryczna i AKPiA na instalacji odsysania oparów oleju na bloku 1 w El. Kozienice”

Polimex Mostostal S.A. – „Pracy z branży AKPiA i elektrycznych związane z budową instalacji do podawania pary do młynów węglowych na kotłach od K-1 do K-6” w El. Kozienice

Dürr Poland Sp. Z o.o. – Montaż szaf sterowniczych

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacji automatyki DCS na bloku nr 4 w zakresie części obiektowej”

Instytut Automatyki Systemów Energetyczncyh Sp. z o.o. – „montaż AKPiA i okablowania obiektowego wraz z dostawą aparatury, kabli i akcesoriów dla kotła OP-650-040 i turbiny 13K215”

PSE Wschód SA – „Oczyszczenie drogi wewnętrznej i konserwacja ogrodzenia zewnętrznego na terenie rozdzielni 220kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Zamość”

Polimex Mostostal S.A. – Modernizacja odwodnień turbiny TG-4

Delta Energy System Poland Sp. z o.o. – Instalacje systemu solarnego

APS Energia SA – „Wykonanie prac montażowych w zakresie modernizacji układu napięć gwarantowanych na bloku BC-3 w EC Wrocław”

APS Energia SA – „Wykonanie prac obiektowych, dostawa kabli i materiałów montażowych dla przenośnika nr T14 w Elektrowni Kozienice S.A.”

APS Energia SA – Prace montażowe w ramach realizacji zadania „Monitoring poziomu węgla w zasobnikach bloków 500 MW w El. Kozienice”

Polimex Mostostal S.A. – „Remont i modernizacja kotła OP-650 na bloku nr 4 w El. Kozienice”

Polimex Mostostal S.A. – „Wykonanie rurociągu skroplin i odsolin bloków 200MW i 500MW do stacji DEMI II w El. Kozienice”

Elektrobudowa SA – Prace montażowe dla potrzeb zadania realizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego Dr Oetker w Ciechomicach k. Płocka

Rok 2010

Sirius Engineers Sp. z o.o. – „Wykonanie montażu akpia na Instalacji Odsiarczania Spalin III w Elektrowni Kozienice”

Zakłady Azotowe Puławy SA – „Wykonanie prac branży pomiarowej dla zadania Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik”

Elektrobudowa SA – „Układanie kabli wraz z podłączeniem dla zadania Wykonanie montażu urządzeń, instalacji elektrycznych i AKPiA dla bl. 858MW dla PGE Elektrownia Bełchatów SA”

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacji automatyki DCS na bloku nr 7 w zakresie części obiektowej”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. – „Prace demontażowe i montażowe dotyczące okablowania i aparatury na bloku nr 7 w Elektrowni Kozienice SA”

Zakłady Azotowe Puławy SA – „Wykonanie instalacji ogrzewania rurociągów dla zadania Przebudowa węzła rozładunku benzenu i cykloheksanonu”

Elektrownia Stalowa Wola SA Grupa Tauron – „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – pomiary i automatyka w zakresie branży AKPiA”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 10”

Elektrobudowa SA – „Montaż ogrzewania elektrycznego na instalacji PTA w ramach Budowy Instalacji do produkcji Kwasu Tereftalowego na terenie Anwil SA we Włocławku”

JTC SA – „Wykonanie montażu akpia na Mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Siekierki” – Etap I

Precia Polska – „Wykonanie tras kablowych dla zabudowy wag w Elektrowni Kozienice”

Energoautomatyka Sp. z o.o. – „Demontaż instalacji akpia dla zadania Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru Bloku nr 6 w PGE Elektrownia Bełchatów ”

PSE Wschód – „Wykonanie naprawy elewacji, dachu i odwodnienia budynku sprężarkowni w SE 220/100kV Zamość”

ENVAG – „Wykonanie tras kablowych łączących kontener z punktami pomiarowymi do analizy spalin w Elektrowni Kozienice”

Procom System SA – „Montaż instalacji dla zadania Modernizacja nastawni nawęglania (w zakresie węzła 31, 32, 33) w PGE Elektrownia Bełchatów ”

Elektrobudowa SA – „Wykonanie prac elektrycznych akpia dla zadania Budowa Instalacji Etoksylatów w Płocku realizowanego dla PCC Rokita”

APS Energia SA – „Prace branży elektrycznej w PGE Elektrownia Opole”

Rok 2009

Elektrownia Stalowa Wola SA Grupa Tauron – „Wykonanie montażu układów pomiarowych branży akpia do podawania biomasy”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. – „Modernizacja układu kontroli stanu dynamicznego turbiny (pomiarów specjalnych) blok nr 8 w Elektrowni Kozienice”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. – „Modernizacja zabezpieczeń technologicznych blok nr 8 w Elektrowni Kozienice”

Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. – „Wykonanie komunikacji pomiędzy szfą wdmuchiwaczy popiołu a systemem DCS w Elektrowni Kozienice”

Energoautomatyka Sp. z o.o. – „Montaż instalacji akpia dla zadania Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru Bloku nr 4 w BOT Elektrownia Bełchatów ”

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacji układów automatyki bloku nr 8 (sekwencja podstawowa i grupowa w DCS Ovation) w zakresie części obiektowej oraz modernizacja krosowni bloku nr 8”

Wratislavia-Bio Sp. z o.o. – „Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA dla instalacji Desmet Ballestra do redukcji katalizatora w Wytwórni Biodiesla Wratislavia-Bio Sp. z o.o.”

ELPAK Sp. z o.o. – „Realizacja prac i dostaw AKPiA związanych z projektem „Dostawa turbozespołu Tz-12 do Elektrociepłowni Żerań wraz z projektowaniem i robotami towarzyszącymi. Branża AKPiA.””

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 8”

Elektrownia Kozienice SA –„Prace remontowe AKPiA bloków nr 8x200MW, 2x500MW oraz obiektów pozablokowych”

Elektra K.I.A.E.iP. – „Wykonanie prac elektromontażowych na terenie EC Wrocław Port Miejski

Elektroaparatura Sp. z o.o. – „Prace montażowe instalacji elektrycznej w H.M. Głogów”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. – „Modernizacja układu kontroli stanu dynamicznego turbiny (pomiarów specjalnych) blok nr 9 w Elektrowni Kozienice”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 9”

Zakłady Azotowe Puławy SA – „Wykonanie prac branży pomiarowej dla zadania Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik”

APS Energia Sp. z o.o. – „Wykonanie prac budowlanych, kablowych oraz montaż klimatyzacji przy ODM i RCN PSE-Południe SA”

Elektrownia Kozienice SA – „Wymiana kabli na zasilaniu prądem stałym AKPiA nastawni blokowych nr 5 i 6”

Rok 2008

Polimex Mostostal S.A. – „Wykonanie dokumentacji, realizację dostaw, wykonanie montażu, prób pomontażowych, rozruchu, sprawowanie serwisu gwarancyjnego w zakresie AKPiA dla realizacji Instalacji wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii ( biomasy ) w Elektrociepłowni Białystok”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. – „Wykonanie montażu aparatury i okablowania przy Modernizacji układu kontroli stanu dynamicznego turbiny bloku nr 6 w Elektrowni Kozienice”

Elektrownia Kozienice SA -„Remont AKPiA bloków 5,6,10 oraz obiektów pozablokowych”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont AKPiA bloku nr 5”

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Instalacja pyłomierza przed IOS na terenie Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.”

I&C Energo AS – „Montaż instalacji akpia bloku nr 8 w Elektrenai Power Plant – Litwa”

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacji automatyki bloku – sekwencja grupowa w DCS OVAtion na bloku nr 6 w zakresie części obiektowej”

Energomontaż-Pólnoc S.A. – „Montaż instalacji akpia przenośników taśmowych biomasy w EC Białystok „

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 6”

Schneider Electric Polska Sp. z o.o. – „Montaż szaf automatyki z elementów powierzonych dla OŚ Piaseczno”

APS Energia Sp. z o.o. – „Wykonanie połšczeń kablowych przetwornic w Porcie Wojennym w Świnoujściu”

APS Energia Sp. z o.o. – „Wykonanie rozdzielnicy potrzeb własnych 220V DC wraz z dwoma zasilaczami PBI 220/100MS z elementów powierzonych”

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Instalacja systemu Ovation oraz dostawa i montaż obiektowy infrastruktury AKPiA dla modernizacji palników rozpałkowych bloku 5 w Elektrowni Kozienice”

Elektra K.I.A.E.iP. – „Przeróbka pól rozdzielni 0,4kV w EC Kawęczyn”

Elektrownia Stalowa Wola SA Grupa Tauron – „Wykonanie prac branży AKPiA w zakresie przystosowania przedpaleniska kotła OP150, K11 do spalania zwiększonej ilości biomasy”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 4”

Energoster Sp. z o.o. – „Montaż instalacji elektrycznych AKPiA w Elektrowni Kozienice blok nr 5”

Elektrownia Kozienice SA – „Montaż kabli sterowniczych i światłowodowych w tunelu kablowym 400kV na połšczeniu bloków 200MW z nastawniš sieciowš”

Rok 2007

Polimex Mostostal S.A. – „Wykonanie prac w branży Elektro-Energetycznej, teletechnicznej i ogrzewania elektrycznego dla Inwestycji p.n.: Budowa Wytwórni Chemicznej Środków Siarczanowanych dla PCC Rokita w Brzegu Dolnym”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 3”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont AKPiA bloków 1, 2, 3, 7, 8 i 10 oraz obiektów pozablokowych”

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Przeprowadzenie prac przygotowawczych do modernizacji systemu automatyki i pomiarów obiektowych dla bloku nr 3 Elektrowni Karlshamnverket w Szwecji”

I&C Energo AS – „Montaż instalacji akpia bloku nr 7 w Elektrenai Power Plant – Litwa”

Polimex Mostostal S.A. – „Montaż instalacji akpia dla części produkcyjnej oraz dostawy i montaż dla części magazynowej i Budynku Nr 1 wraz z ułożeniem kabla Profibus-a i światłowodu dla Instalacji Wytwórni Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych w „Wratislavia-Bio” Sp. z o.o. „

Akwawit-Brasco S.A. – „Asysta techniczna dla Desmet Ballestra podczas prac uruchomieniowych dla Instalacji Wytwórni Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych w „Wratislavia-Bio” Sp. z o.o. „

Energoautomatyka Sp. z o.o. – „Montaż instalacji akpia dla zadania Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru Bloku nr 3 w BOT Elektrownia Bełchatów „

Zakłady Azotowe Puławy SA – „Wykonanie prac branży pomiarowej dla zadania Modernizacja Instalacji Kwasu Siarkowego i Oleum”

Instal Kraków SA – „Montaż instalacji elektrycznej i akp dla zadania Modernizacja czopucha komina nr 1, dla kanałów spalin kotłów bloków nr 2 i 3 wraz z połšczeniem z czopuchem komina nr 2 w Elektrowni Kozienice”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 1”

Instal Kraków SA – „Montaż instalacji elektrycznej i akp dla zadania Zabudowa układu chłodzenia w sprężarkowni nr 1 (sprężarka TSO4) opartego na chłodni wentylatorowej wraz z układem automatycznej regulacji temperatury oleju sprężarki TSO4 w Elektrowni Kozienice”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont automatyki cyfrowej bloku nr 1 w systemie DCS-WDPF w zakresie części obiektowej”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont AKPiA na bloku nr 1 dla potrzeb kogeneracji”

Rok 2006

Emerson Process Management AG – Switzerland – „Dostawa i montaż instalacji akpia Bloku nr 3 REK Bitola – Macedonia”

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Wykonanie testów obiektowych I/O checkout na instalacji systemu sterowania dla turbiny gazowej, parowej i kotła w Elektrociepłowni Imanta w Rydze”

Zakłady Azotowe Puławy SA – „Wykonanie prac branży pomiarowej dla zadania Sekcja Odzysku Melaminy (MRU)”

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Wymiana termometrów i wykonanie instalacji odwodnień stojaków turbozespołu Tz-A dla EC Żerań”

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. – „Pomiary temperatur w rurach wznośnych baterii nr 11”

Zakłady Azotowe Puławy SA – „Wykonanie prac branży pomiarowej dla zadania Zakup i montaż pomp PO2 do cyrkulacji kwasu w kolumnie absorpcyjnej KO1”

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacja instalacji powietrza chłodzšcego układu kontroli płomienia palników olejowych K9”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont AKPiA bloków 1, 2, 3, 4, 6 i 9 oraz obiektów pozablokowych”

Elektrobudowa SA – „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji AKPiA na zadaniu Modernizacja czopucha nr 2 w Elektrowni Kozienice SA”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych – „Montaż aparatury i okablowania dla modernizacji pomiarów specjalnych bloku nr 4 w Elektrowni Kozienice SA”

Elektrobudowa SA – „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji AKPiA na zadaniu Modernizacja chłodni w Elektrowni Kozienice SA”

Elektrownia Kozienice SA – „Wykonanie automatyki przełšczeń pomp PC na smarowanie własne”

Polimex Mostostal Siedlce – „Montaż kabli dla armatur obejściowych wody sieciowej i pary, wprowadzenie do Systemu 12 sygnałów o stanie pracy UPS-ów nowego turbozespołu Tz-A w EC Żerań”

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Diagnostyka i usuwanie usterek AKPiA na węzłach technologicznych Tz-A oraz instalacji odgazowywaczy na EC Żerań”

Procom System SA – „Prace demontażowe i montażowe dla zadania Wymiana systemu sterowania sprężarek firmy Cooper Turbocompressor TA-48 w sprężarkowni odpopielania w BOT Elektrownia Turów SA”

Elektrownia Kozienice SA – „Montaż instalacji powietrza sterujšcego do zaworów bezpieczeństwa kotła AP-1650”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 2”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont automatyki zabezpieczeń kotła w zakresie współpracy z IOS II bloków 2 i 4”

Elektrownia Kozienice SA „Remont AKPiA bloku nr 9”

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. – Zakład Kozienice – „Modernizacja instalacji elektrycznych i akpia dla zadania Wykonanie zabudowy dodatkowych chłodnic na sprężarkowni nr 2 w Elektrowni Kozienice S.A.”

Elektrownia Kozienice SA – „Zasilanie układów grzewczych pneumatycznych urzšdzeń sterujšcych zaworów bezpieczeństwa na bloku nr 9”

I&C Energo AS – „Układanie kabli i wykonanie podłšczeń w Elektrenai Power Plant – Litwa”

Impact Automotive Technologies Sp. z o.o. – „Wykonanie prac montażowych Batterypacków według dostarczonej dokumentacji”

Elektra KIAEiP – „Montaż kabli światłowodowych w Elektrowni Kozienice S.A.”

Elektroaparatura Sp. z o.o. – „Montaż instalacji AKPiA Tartaku IKEA w Wielbarku”

Elektrownia Kozienice SA – „Wykonanie instalacji pomiarów napięć rozdzielni potrzeb własnych P i K sekcja A i B dla potrzeb „aktywnej wyspy””

Elektrobudowa SA – „Wykonanie robót z branży AKPiA na zadaniu Układ transportu gipsu z IOS II do magazynu gipsu w Elektrowni Kozienice SA”

Rok 2005

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Dostawa i montaż kompletnej instalacji akpia turbozespołu Tz-A dla EC Żerań”

Mostostal Puławy S.A. – „Rozbudowa terminala przeładunku gazów płynnych w Brześnie dla Tezet Sp. z o.o. – Instalacje kontrolno-pomiarowe”

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. – Zakład Kozienice – „Modernizacja instalacji elektrycznych i akpia w ramach Stacji DEMI II w Elektrowni Kozienice S.A.”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont AKPiA bloków 2 i 4”

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacja AKPiA dla obniżenia minimum technicznego do Pmin=110MW w zakresie wykonawstwa części obiektowej”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont AKPiA bloków 1, 7, 8, 9 i 10 oraz obiektów pozablokowych”

Kingspan Sp. z o.o. – „Wymiana i rozbudowa istniejącego układu automatyki obsługującego magazyn surowców do produkcji”

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Modernizacja AKPiA bloku Nr 8” w Elektrowni Kozienice SA

SICK Sp. z o.o. – „Dostawa, prefabrykacja i montaż kontenerów z szafami pomiarowymi dla Instalacji Odsiarczania Spalin IOS II w Elektrowni Kozienice S.A.”

Zakładach Azotowych Puławy SA – „Montaż układów pomiarowych, Obiekt: Filtracja wody przemysłowej na instalacji chłodniczej Adela”

Remak Rozruch S.A. – „Prace wykończeniowe i uzupełniające akpia na terenie Tłoczni Gazu Szamotuły”

Elektrownia Stalowa Wola SA – „Modernizacja układów pomiarowych, sterowania i automatyki branży AKPiA w układzie regulacji ciśnienia pary z upustu „I” i ilości wody zdemineralizowanej podawanej do kondensatora – TG6″

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacja pulpitu i szaf pomiarowych dla potrzeb DCS OVATION na bloku nr 8”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 5”

SICK Sp. z o.o. – „Dostawa i montaż skrzynek połączeniowych wraz z ochronnikami przepięciowymi na układy pomiaru spalin do IOS II w Elektrowni Kozienice S.A.”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont szafy systemowej WDPF wraz z okablowaniem na bloku nr 7”

Polimex Mostostal Siedlce – „Montaż układów pomiaru przepływu w EC Żerań”

Rok 2004

Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. – „Modernizacja AKPiA bloku Nr 5 i 6” w Elektrowni Kozienice SA

Elektrownia Stalowa Wola SA – „Modernizacja układów pomiarowych sterowania i automatyki branży AKPiA w celu dostosowania układu ciepłowniczego do potrzeb zintegrowanej regulacji EL. II”

Elektrim Megadex SA – Dostawa i montaż części akpia dla części przyturbinowej dla zadania „Modernizacja turbozespołu TG6 w Elektrowni Stalowa Wola”

Elektrownia Stalowa Wola SA – „Modernizacja układów pomiarowych sterowania I automatyki branża akpia kotłów K-10 i K-11”

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych – „Montaż aparatury i okablowania na bloku nr 5 w Elektrowni Kozienice SA w zakresie Elektrohydraulicznego układu regulacji i sterowania oraz pomiarów specjalnych turbiny”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont stacji próbopobieraków na bloku nr 5”

SICK Sp. z o.o. – Wykonanie prefabrykatów i wierceń w kominie dla zadania „Opomiarowanie emisji spalin w EC Stomil Olsztyn”

Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” – Montaż i dostawa materiałów branży AKP na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja i intensyfikacja Instalacji Melaminy I” – Etap I w Zakładach Azotowych Puławy SA

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacja centralnej sygnalizacji bloku nr 5”

SICK Sp. z o.o. – Wykonanie prefabrykatów i wierceń w kominie dla zadania „Opomiarowanie emisji spalin w PESC Częstochowa SA”

Siltec Sp. z o.o. – „Wykonanie pomiarów instalacji energetycznej w obiekcie HP Polska”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont AKPiA bloków 1 10 oraz obiektów poza blokowych”

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. -„Prace modernizacyjne Rozdzielni Głównej w Nowym Sękocinie”

Rok 2003-2001

Elektrownia Stalowa Wola SA – „Modernizacja układów pomiarowych sterowania i automatyki branży AKPiA kotłów K8 i K9”

Procom-System SA (na zlecenie Simens Niemcy) – „Układanie kabli i łączenie w szafach w EC Wilno”

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacja palników gazowych blok nr 3 z dostosowaniem ich do istniejących palników olejowych”

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. – „Budowa wewnętrznych linii zasilających w 20907 – zasilanie siłowni nr 2”

Zakładach Azotowych Puławy SA – „Montaż układów pomiarowych, Obiekt: Węzeł filtracji roztworu mocznika D-115A”

Zakładach Azotowych Puławy SA – „Montaż okablowania urządzeń AKPiA Wytwórnia Melaminy III. Chłodnie Wentylatorowe”

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacja AKPiA związana z obniżeniem minimum technicznego bloków nr: 2, 6, 7 do Pmin=110MW w zakresie wykonawstwa części obiektowej”

Elektrownia Kozienice SA – „Modernizacja AKPiA obrębie pomiarów i sterowań kotła związanych z wymianą zaworów wtryskowych i rozruchowych na bloku nr 1”

ICS Polska Sp. z o.o. – „Instalacje elektryczne i AKPiA dla systemu podajników w Elektrociepłowni Firmy Black Red & White w Biłgoraju”

Firma Handlowo-Usługowa „Margo” – „Instalacje elektryczne w budowanym Zakładzie Konfekcjonowania Drobiu w miejscowości Garbatka Długa”

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. – „Przygotowanie instalacji zasilającej dla platformy IN6”

Techmatrans SA – „Prace montażowe instalacji elektrycznych na budowie Volkswagen Poznań”

Elektrownia Kozienice SA – „Remont AKPiA bloków 1 10 oraz obiektów poza blokowych”

Elektrownia Kozienice SA – „Wymiana rur impulsowych na pomiarach podciśnienia i różnicy podciśnienia w komorze paleniskowej kotła bloku nr 10”

APS Energia Sp. z o.o. – „Wykonanie prac montażowych na stacji „Karolinka” RE Piotrków Trybunalski”

Elektrownia Kozienice SA – „Oznakowanie na bloku nr 2 kabli automatyki i pomiarów turbiny i kotła oraz kabli sterowniczych napędów 6 kV, 0,4 kV na kotle”

Kontakt


 


ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

.

 

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu