Prefabrykacja rozdzielnic nn


ENAP S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie montażu i prefabrykacji rozdzielnic niskiego napięcia. Nasze prace wykonujemy
w oparciu o projekty inwestora, przy czym najczęstszymi dostawcami komponentów są firmy ABB, SCHNEIDER ELECTRIC
i SIEMENS. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Prefabrykacja rozdzielnic

Oferta ENAP SA w zakresie montażu i prefabrykacji obejmuje:

.

Szafy Zabezpieczeń i Automatyki dla stacji WN
Układy wykonywane najczęściej w standardzie 28” lub 19”. Stosujemy różne typy zabezpieczeń, przy czym prefabrykujemy
w oparciu o komponenty powierzone nam przez zleceniodawców, jak też zakupione przez nas. Przed wysyłką na obiekt wykonujemy
sprawdzenia pomontażowe oraz kompletne testy zabezpieczeń. Prowadzimy również rozruch na obiekcie.

.

Szafy DCS
Prefabrykujemy szafy systemów sterowania według projektów ich producentów i dystrybutorów. Wykorzystujemy do tego celu
komponenty systemowe przez nich dostarczone. Wykonujemy również testy pomontażowe szaf w miejscu prefabrykacji oraz po
posadowieniu ich na obiekcie.

.
Szafy Potrzeb Własnych
Podejmujemy się kompletacji komponentów dla każdego z przedziałów rozdzielnicy, poczynając od szyn prądowych, a kończąc na
aparatach zasilających. Rozdzielnice prefabrykujemy zarówno w oparciu o projekty własne, jak i w oparciu o projekty dostarczane
przez inwestora na bazie komponentów wskazanych przez niego.

.

Wszystkie nasze rozdzielnice wyposażone są w kody QR, dzięki aplikacji ENAP ID_QR.
Aplikacja ENAP ID_QR przeznaczona jest dla firm chcących umożliwić zdalny dostęp do kluczowych informacji przy różnego
rodzaju projektach. Założeniem aplikacji jest wykorzystanie urządzeń mobilnych jako osobistych identyfikatorów skan ujących
odczytujących i przesyłających informacje dotyczące zarówno urządzeń jak i przebiegu realizacji prac budowlanych.

Prefabrykacja rozdzielnic

KontaktENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Region Południe

Katowice 40-246; ul. Porcelanowa  60 pok.2

katalogi_0

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..
..
..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu