Prefabrykacja rozdzielnic nn


 

ENAP SA kompletuje osprzęt i prefabrykuje szafy nn.

Nasze prace wykonujemy w oparciu o projekty inwestora, przy czym najczęstszymi dostawcami komponentów są firmy ABB, SCHNEIDER ELECTEIC i SIEMENS.

Prefabrykacja rozdzielnic

ENAP SA kompletuje osprzęt i prefabrykuje następujące typy szaf:

  • Zabezpieczeń i automatyki
  • Systemów sterowania DCS
  • Potrzeb własnych i rozdziału energii n.n.

Szafy Zabezpieczeń i Automatyki (AC i DC) dla stacji WN

Układy wykonywane najczęściej w standardzie 28” lub 19”. Stosujemy różne typy zabezpieczeń, przy czym prefabrykujemy w oparciu o komponenty powierzone nam przez zleceniodawców, jak też zakupione przez nas.

Przed wysyłką na obiekt wykonujemy sprawdzenia pomontażowe oraz kompletne testy zabezpieczeń. Prowadzimy również rozruch na obiekcie.

Szafy DCS.

Prefabrykujemy szafy systemów sterowania wg. projektów ich producentów i dystrybutorów. Wykorzystujemy do tego celu komponenty systemowe dostarczone przez nich.

Wykonujemy również testy pomontażowe szaf w miejscu prefabrykacji oraz po posadowieniu ich na obiekcie.

Szafy potrzeb własnych, rozdział energii.

Montaż rozdzielnic nn wykonywany jest przez nas z wykorzystaniem szaf TRILINE.

Podejmujemy się kompletacji komponentów dla każdego z przedziałów rozdzielnicy, poczynając od szyn prądowych, a kończąc na aparatach zasilających Rozdzielnice prefabrykujemy zarówno w oparciu o projekty własne, jak i w oparciu o projekty dostarczane przez inwestora na bazie komponentów wskazanych przez niego.

katalogi_0

.

.

katalogi_0

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Północ

Gdańsk ul. Marcowa 2/2A  80-178 Gdańsk

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

czytaj wiecej

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu