rozdzielnica_nn_do_stacji_energetycznej_35-6_kv_dla_przemyslu_wydobywczego_ropy_naftowej__obr1_