Company profile


 

ENAP S.A. offers complete services in supply, installation and commissioning of I&C Systems, electrical and teletechnical works. The company deals with the prefabrication of Protection and Automation Cabinets (AC and DC) for HV Stations, DCS cabinets, Own Needs Switchgears and Power Distribution Cabinets. In order to provide better air quality, we offer investments in Renewable Energy Sources with particular emphasis on wind and solar energy. The company provides „turnkey” installations, hybrid systems and individual components for independent commissioning.

We work to improve the quality of energy. We are a distributor of analyzers and event recorders in the SHARK network as well as NEXUS energy quality analyzers.

We believe that our long-standing presence in the energy industry together with experienced staff and high-quality services will allow us to become your business partner.

downloadcatal

.

.

Contact


 

ENAP S.A.

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Southern region of Poland

Porcelanowa 60 Street, room. 2, 40-246 Katowice

downloadcatal

..

..

..

                        » Our offer

                        » News

                        » Work

                        » References

                  » Industry

                  » Paper

                  » Power engineering

                  » Chemical

     » Preparation of project documentation

     » Gathering of required equipment

     » Producing of prefabricates

     » Delivery of materials and installation

     » Programming of control drivers

     » Conducting of adjustment

     » Mechanical and technological start-up

     » Preparation of project documentation

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu