Work


 

Work

We are looking for the following professionals to work in country and at abroad construction sites (Sweden, Lithuania, Czech Republic, Macedonia): – Engineers (english speaking) – Automatitions – Electrofitters – Welders If you are interested, contact please with:

Iwona Kocyk tel no.

(048) 3320684

602532325

660139692

rek2019

downloadcatal

.

.

Contact


 

ENAP S.A.

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

ENAP S.A. Southern region of Poland

Porcelanowa 60 Street, room. 2, 40-246 Katowice

downloadcatal

.

 

 

SEARCH

                       NAVIGATION

                 MARKET

    OUR ACTIVITIES INCLUDE

..

..

..

                        » Our offer

                        » News

                        » Work

                        » References

                  » Industry

                  » Paper

                  » Power engineering

                  » Chemical

     » Preparation of project documentation

     » Gathering of required equipment

     » Producing of prefabricates

     » Delivery of materials and installation

     » Programming of control drivers

     » Conducting of adjustment

     » Mechanical and technological start-up

     » Preparation of project documentation

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu