Other services


 

As part of the services ENAP SA has the authorization for servicing of APS Energia SA equipment. Services include routine and emergency repairs, maintenance and periodic inspections as well as repairs and modernizations. We use our warehouse to provide these services.

Our highly qualified staff also provides consulting services in the field of consulting or equipment selection.

As part of the design services we offer comprehensive project documentation, construction and executive documentation for the construction and extension, modernization and repair of electrical installations.

Our services guarantee reliability and security.

downloadcatal

.

.

Contact


 

ENAP S.A.

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Southern region of Poland

Porcelanowa 60 Street, room. 2, 40-246 Katowice

downloadcatal

..

..

..

                        » Our offer

                        » News

                        » Work

                        » References

                  » Industry

                  » Paper

                  » Power engineering

                  » Chemical

     » Preparation of project documentation

     » Gathering of required equipment

     » Producing of prefabricates

     » Delivery of materials and installation

     » Programming of control drivers

     » Conducting of adjustment

     » Mechanical and technological start-up

     » Preparation of project documentation

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu