Nexus 1500


 

ENAP SA is an authorized distributor of power quality meters produced by North-American company Electro Industries/GaugeTech.

.

The Nexus 1500+ meter is a technology leading revenue and power quality meter. Nexus 1500+ meter is designed specifically for high accuracy applications, providing 0.06% accuracy throughout its calibration range, from 0.1 A to 20 A. This meter offers superior accuracy and stability through its temperature range. This power quality meter is intended for substation and critical load metering applications. The meter is providing advanced power quality measurements. Nexus 1500+ meter complies with Power Quality standards such as IEC 61000-4-7 (harmonics), IEC 61000-4-15 (Flicker), and IEC 61000-4-30 Class A Edition 3 for Power Quality.

.

Features:

  • Highly accurate, “constantly calibrating” revenue meter
  • IEC 61000-4-30 Class A Edition 3 and EN 50160 power quality analyzer
  • 50 MHz transient speed capture (800,000 samples per cycle)
  • Ideal for Smart Grid, Critical needs and Power Quality sensitive applications
  • Up to 4 GB of data storage for trending and analysis
  • Advanced data server with multiple protocols: Modbus, DNP, SMTP, SNTP, FTP, and more
  • IEC 61850 Protocol server with GOOSE messaging for Grid Automation applications

downloadcatal

.

.

Contact


 

ENAP S.A.

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, NIP: 812-17-75-885

ENAP S.A. Southern region of Poland

Porcelanowa 60 Street, room. 2, 40-246 Katowice

downloadcatal

..

..

..

                        » Our offer

                        » News

                        » Work

                        » References

                  » Industry

                  » Paper

                  » Power engineering

                  » Chemical

     » Preparation of project documentation

     » Gathering of required equipment

     » Producing of prefabricates

     » Delivery of materials and installation

     » Programming of control drivers

     » Conducting of adjustment

     » Mechanical and technological start-up

     » Preparation of project documentation

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu