Contact


 

ENAP S.A

 

Wilczkowice Górne 41
26-900 Kozienice
Mobile:+48 332 06 84
fax: +48 48 332 05 34
e-mail 2
NIP: 812-17-75-885
Regon: 672754945

ENAP S.A. Southern region of Poland

 

Porcelanowa 60 Street, room. 2, 40-246 Katowice

Contact


 

ENAP S.A.

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

ENAP S.A. Southern region of Poland

Porcelanowa 60 Street, room. 2, 40-246 Katowice

downloadcatal

.

 

 

SEARCH

                       NAVIGATION

                 MARKET

    OUR ACTIVITIES INCLUDE

..

..

..

                        » Our offer

                        » News

                        » Work

                        » References

                  » Industry

                  » Paper

                  » Power engineering

                  » Chemical

     » Preparation of project documentation

     » Gathering of required equipment

     » Producing of prefabricates

     » Delivery of materials and installation

     » Programming of control drivers

     » Conducting of adjustment

     » Mechanical and technological start-up

     » Preparation of project documentation

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu