Electrical installations


Company ’s offer in the field of electrical installation includes:

 

Electrical installations for Industry and Power Units

  • modernization and replacement of LV & MV switchgears
  • modernization and construction of new electrical installations (cable routes and cabling)
  • renovation and replacement of lighting installations

Electrical installations of non-block facilities

  • power installations of Flue Gas Desulfurization Systems
  • power installations of Ash Removal and Carburizing Systems

Power and technological network installations for general needs of Power Plants and Industrial Plants

Modernization of energy station installations and systems

Measurement and control works at the construction site

Commissioning of the above installations

.

Design documentation

 

As part of the design services ENAP SA offers project documentation, building and executive documentation for the construction, extension, modernization and repair of electrical installations.

ContactENAP S.A.

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

ENAP S.A. Southern region of Poland

Porcelanowa 60 Street, room. 2, 40-246 Katowice


..

..

..

                        » Our offer

                        » News

                        » Work

                        » References

                  » Industry

                  » Paper

                  » Power engineering

                  » Chemical

     » Preparation of project documentation

     » Gathering of required equipment

     » Producing of prefabricates

     » Delivery of materials and installation

     » Programming of control drivers

     » Conducting of adjustment

     » Mechanical and technological start-up

     » Preparation of project documentation

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu