Kompensacja mocy biernej


 

Większość odbiorników energii elektrycznej pracuje przy współczynniku cosφ indukcyjnym, co powoduje, że oprócz mocy czynnej P, pobierają one z sieci moc bierną indukcyjną Qind, zgodnie z poniższym wzorem i wykresem wektorowym.

.

Q = P x tgφ

Współczynnik mocy cosφ określa, jaką część mocy dostarczonej do danego urządzenia/grupy urządzeń stanowi moc czynna P, przetwarzana następnie na inne formy energii np. światło, ciepło itp.

Pobierana moc bierna musi być przesłana siecią elektroenergetyczną przy czym im większy jest przesył mocy biernej Q, tym mniejszy jest przesył mocy czynnej P.

Ogranicza się tym samym przepustowość linii elektroenergetycznych i transformatorów dla przesyłu mocy czynnej P, co w konsekwencji obniża generację mocy czynnej w turbozespołach elektrowni.

Przesył mocy biernej jest zatem przeszkodą dla efektywnego wykorzystania możliwości przesyłowych sieci, co z kolei podwyższa ich koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Jedna z zasad elektrotechniki brzmi: Pobór mocy biernej pojemnościowej Qc jest równoznaczny z generacją mocy biernej indukcyjnej Qind i na odwrót.

Stosując powyższą zasadę w praktyce, jesteśmy w stanie zastąpić pobór mocy biernej indukcyjnej transportowanej Siecią Elektroenergetyczną do odbiorników, odpowiednim jej wytworzeniem na miejscu poboru tj. w zakładzie przemysłowym.

Dla realizacji powyższego zadania przy najniższych kosztach, należy dobrać odpowiednią baterię kondensatorów jako odbiór mocy biernej pojemnościowej i zainstalować w miejscu poboru.

Analogicznie, w przypadku konieczności eliminacji poboru mocy biernej pojemnościowej z sieci, w miejscu poboru instaluje się baterie dławików.

Rozróżnia się przy tym kompensację centralną, grupową i indywidualną. Każda z nich ma swoje zalety, przy czym zawsze prezentujemy je naszym Klientom w indywidualnych rozmowach.

Jako firma specjalizująca się w tematyce kompensacji mocy biernej jesteśmy gotowi dobrać naszym Klientom odpowiednie rozwiązania, zaoferować je i zrealizować.

Specjaliści firmy ENAP SA służą Państwu swoim doświadczeniem przy rozwiązywaniu Państwa problemów związanych z koniecznością kompensacji mocy biernej.

katalogi_0

.

.

katalogi_0

Kontakt


 

ENAP S.A. Główna siedziba

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Północ

Gdańsk ul. Marcowa 2/2A  80-178 Gdańsk

czytaj wiecej

ENAP S.A. Region Południe

ul. Porcelanowa 10 pok. 2, 40-246 Katowice

czytaj wiecej

WYSZUKAJ

                       ODNOŚNIKI PODSTAWOWE

                 RYNKI

    OFERTA SPÓŁKI ENAP

..

..

..

                        » Produkty i usługi

                        » Aktualności

                        » Kariera

                        » Alternatywne źródła energii

                  » Przemysł

                  » Papierniczy

                  » Energetyczny

                  » Chemiczny

     » Opracowanie dokumentacji projektowej

     » Kompletacje urzadzeń obiektowych

     » Wykonanie prefabrykatów montażowych

     » Dostawę materiałów i montaż urządzeń

     » Oprogramowanie sterowników

     » Wykonanie prac pomiarowych

     » Rozruch mechaniczny i technologiczny

     » Opracowanie dokumentacji

.

.

Firma ENAP S.A. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu w ramach działania 1.5 RPO WM 2007-2013, pt: „Budowa oraz unowocześnienie zaplecza produkcyjno-usługowego na potrzeby uruchomienia produkcji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz usług w zakresie badań certyfikacyjnych”. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu